Cyklandeombud Stockholm

is creating Ökad cykling

Select a membership level

Support: Heja!

$3
per month
Perfekt sätt att supporta Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län

Cyklandeombud supersupporter!

$10
per month
Som supersupporter för Cyklandeombud hjälper du till så vi kan säkra en kontinuerlig verksamhet år efter år.

Superplus-supporter

$20
per month
Vi ökar takten på att hitta brister i cykelinfrastrukturen i Stockholms län. Vi kan följa upp ärenden tills det ger varaktig förändring, tex i uppdaterade styrdokument.

49

patrons

$267

per month

About Cyklandeombud Stockholm

Vi dokumentarer cykelinfrastruktur och underhåll i Stockholms län, med bilder och video. Påverkar förvaltningar och myndigheter långsiktigt och konstruktivt för bättre cykelinfrastruktur och underhåll. Läs om alla ärenden vi driver på cyklandeombud.se eller i sociala medier.
Goals
$266.95 of $500 per month
Syftet med crowd sourcing är att säkra en stadig närvaro och aktivitet, att vi är en betydande långsiktig aktör.
Målet är att finansiera 1 dag/vecka för en person, för att göra bl.a. detta:
∙ Organisera cykelbanekoll, besiktningar.
∙ Uppdatera webbsidan med ärenden.
∙ Följa upp strategiska ärenden så länge det krävs.
∙ Sammanställa kartläggningar.
∙ Kontakter med entreprenörer, förvaltningar och politiker.
∙ Support till alla ombud.
∙ Få media att bevaka ombudens ärenden.
∙ Redigera videomtrl från ombuden.
∙ Se till att ombudens ärenden publiceras i sociala medier.
1 of 1
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 28 exclusive posts
27
Writings
1
Video
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 28 exclusive posts
27
Writings
1
Video

Recent posts by Cyklandeombud Stockholm

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits