Dan Hauer

is creating English videos

44

patrons

$75

per Video
Mình cảm thấy thật may mắn vì có cơ hội làm một việc sáng tạo mà người khác thấy có giá trị. Khi mới bắt đầu làm video trên YouTube, mình không biết việc ấy sẽ dẫn đến đâu. Bây giờ, việc quay clip dạy tiếng Anh cho các bạn Việt đã trở thành một điều thật sự quan trọng và ý nghĩa trong cuộc sống của mình.

Nếu đã xem các video của mình, thì bạn đã ủng hộ kênh của mình rồi. Mình không đòi gì nữa, và các video của mình sẽ luôn miễn phí. Nhưng nếu bạn có thể góp tiền ở Patreon này, thì bạn sẽ đảm bảo rằng mình có thể tiếp tục làm các video càng ngày càng hay. 

Cảm ơn vì bạn đã xem các video, và đã ghé trang này.
Tiers
Pledge $1 or more per Video
Xem tin tức về kênh của mình trên dòng thời gian Patreon
 • thông tin về các clip mới
 • ảnh chụp mành hình của clip đang làm
Pledge $5 or more per Video
Tìm hiểu về tiếng Anh
 • thông tin về các clip mới
 • ảnh chụp màn hình của các clip đang làm
 • đọc tin lời khuyên tiếng Anh của Dan mỗi tuần 
Pledge $10 or more per Video
only 187 left
Trở thành nổi tiếng
 • thông tin về các clip mới
 • ảnh chụp màn hình của các clip đang làm
 • đọc lời khuyên tiếng Anh của Dan mỗi tuần
 • tên của bạn ghi trong phần danh đề của các video của mình, nếu bạn thích
Goals
$75 of $250 per Video
Microphone hiện tại của mình cũng được, nhưng nó bị tạp âm khá là nhiều.
1 of 2
Mình cảm thấy thật may mắn vì có cơ hội làm một việc sáng tạo mà người khác thấy có giá trị. Khi mới bắt đầu làm video trên YouTube, mình không biết việc ấy sẽ dẫn đến đâu. Bây giờ, việc quay clip dạy tiếng Anh cho các bạn Việt đã trở thành một điều thật sự quan trọng và ý nghĩa trong cuộc sống của mình.

Nếu đã xem các video của mình, thì bạn đã ủng hộ kênh của mình rồi. Mình không đòi gì nữa, và các video của mình sẽ luôn miễn phí. Nhưng nếu bạn có thể góp tiền ở Patreon này, thì bạn sẽ đảm bảo rằng mình có thể tiếp tục làm các video càng ngày càng hay. 

Cảm ơn vì bạn đã xem các video, và đã ghé trang này.

Recent posts by Dan Hauer

Tiers
Pledge $1 or more per Video
Xem tin tức về kênh của mình trên dòng thời gian Patreon
 • thông tin về các clip mới
 • ảnh chụp mành hình của clip đang làm
Pledge $5 or more per Video
Tìm hiểu về tiếng Anh
 • thông tin về các clip mới
 • ảnh chụp màn hình của các clip đang làm
 • đọc tin lời khuyên tiếng Anh của Dan mỗi tuần 
Pledge $10 or more per Video
only 187 left
Trở thành nổi tiếng
 • thông tin về các clip mới
 • ảnh chụp màn hình của các clip đang làm
 • đọc lời khuyên tiếng Anh của Dan mỗi tuần
 • tên của bạn ghi trong phần danh đề của các video của mình, nếu bạn thích