Dari Chernikova

is creating gold & silver fine jewelry

Select a membership level

5 € for my cat

$6.50
per month
Саме стільки коштує одна таблетка для моєї онкохворої киці, які я даю тричі на тиждень.

This is how much one tablet costs for my cat with cancer, which I give three times a week.
  • Benefit

100 grams of silver for creation jewelry

$11.50
per month
Десь стільки коштує 100 грам чистого срібла 999 проби

On average, 100 grams of sterling silver costs so much
  • Benefit

3d sketch of a ring for DARI jewelry

$24.50
per month
Така середня ціна на створення 3д ескізу моєї ідеї каблучки нескладного дизайну. 

This is the average price for creating a 3D sketch of my idea of a simple design ring.
  • Benefit

8

patrons

$43

per month

About Dari Chernikova

English version below

Всім привіт, мене звуть Дарі, я ювелір, дизайнер та засновниця ювелірного бренду DARI jewelry.

24 лютого мій ранок почався так само, як і ранок багатьох українців. О п'ятій годині зі слів "вставай, війна почалась". Наступний тиждень був жахливим, ми не знали, що думати, як діяти, я могла тільки безперервно скролити новини в телефоні, не могла їсти та спати. Я боялась бути вбитою, боялась жити в окупованому місті в голоді, без світла та тепла. Боялась шкодувати, що не виїхали завчасно. Тож, ми виїхали в супроводі моїх панічних атак, ночували то тут, то там, з чотирма котами і врешті решт оселились у Львові на майже три тижні і наразі нам знов потрібно шукати житло.

Але головне, що всі живі та здорові серед моїх (окрім моєї кішки).

Наразі я шукаю якісь додаткові варіанти заробітку, бо обмін грошима, то невід'ємна складова суспільства, і я згадала про patreon. Раніше я вже думала про нього, та обмірковувала цетральні темии. Що саме буде цікавим для мого читача, чим я можу бути корисною для моїх патронів. Але часу не вистачало, ідей, і таке інше, ну ви розумієте :)

І от мабудь зараз час настав. І я вирішала, що хочу писати тут про все, що стосується мого життя, раніше думала більш менш тільки про ювелірку. Зараз в мене натхнення вести свою сторінку, як особистий блог, де будуть мої думки, мои страхи, іноді буду жалітися, буду писати про котів, про якісь корисні поради стосовно їх утримання, і, звичано, про ювелірку, про класичні будні підприємця, про нові прикраси, про натхнення тощо.

Тож буду рада розповісти про все це своїм патронам. Трохи згодом вигадаю цікаві заходи пов'язані із прикрасами, індивідуальні знижки на нові колекції чи на прикраси місяця, чи то розіграші, для супер супер патронів. 

----------------------------------------------------------------

Hello everyone, my name is Dari, I am a jeweler, designer and founder of the jewelry brand DARI jewelry.

On the 24<sup>th</sup> of February, my morning began in the same way as the morning of many Ukrainians. At five o'clock from the words "get up, the war has begun." The next week was horrible, we didn't know what to think about, what to do, I could only scroll the news on the phone, I couldn't eat or sleep. I was afraid of being killed, I was afraid to live in the occupied city in hunger, without light and heat. I was afraid to regret that I didn’t leave on time. So, we left accompanied by my panic attacks, spent the night here and there, with four cats, and finally settled in Lviv for almost three weeks, and now we need to look for accommodation again.

But the main thing is that everyone among my close people is safe and sound (except my cat).

I am currently looking for some additional ways of earning money, because the exchange of money is an integral part of society, and I remembered patreon. I've thought about him before, and I've been thinking about central issues. What exactly will be interesting to my reader, how I can be useful for my patrons. But there wasn’t enough time, ideas, and so on, well, you know :)

And now, maybe, the time has come. I decided that I want to write here about everything in my life, because I used to think more or less only about the jewelry. Now I am inspired to keep my page as a personal blog, with my thoughts and my fears, sometimes I will complain, write about cats, about some useful tips for keeping them, and, of course, about a jewelry, about everyday life of an entrepreneur, new jewelry, inspiration, etc.

So, I will be happy to tell my patrons about all of this. A little later I will come up with interesting events related to jewelry, individual discounts on new collections or on the jewelry of the month, or giveaways for super-super patrons.

By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 1 exclusive post
2
Images
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 1 exclusive post
2
Images

Recent posts by Dari Chernikova

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits