DAROM

is creating mass social events and community building

Select a membership level

DAROM draugas/draugė

$1
per month
 • Padėka MES DAROM Facebook paskyroje.

DAROM bičiulis/bičiulė

$2
per month
 • Padėka MES DAROM Facebook paskyroje.
 • Reguliarus laiškas-ataskaita apie planuojamus ir nuveiktus darbus. 

DAROM super bičiulis/bičiulė

$5
per month
 • Padėka MES DAROM Facebook paskyroje. 
 • Reguliarus laiškas-ataskaita apie planuojamus ir nuveiktus darbus.
 • Galimybė balsuoti dėl DAROM strateginių veiklos krypčių, naujų projektų ir t.t Facebook grupėje. 

0

patrons

$0

per month

About DAROM

Kam “Darom” skirs Jūsų paaukotas lėšas?
 • DAROM 2020” ir "DAROM IKI GALO. IŠVALOM VISĄ LIETUVĄ!" vyksiančių, kasmetinių šiukšlių rinkimo akcijų organizavimui ir vykdymui. 
 • Pagrindiniai žmogiškieji resursai, kuriais remiasi organizacija, yra savanoriai. Organizuojant kasmetinę akciją būtina samdyti nuolatinius darbuotojus, kurie užtikrina sklandų organizavimą ir veiklą. 
 • Nuolatiniai darbuotojai reikalingi ir iki 2022 metų balandžio planuojamam projektui "DAROM IKI GALO. IŠVALOM VISĄ LIETUVĄ!" 
 • Paaukoti pinigai skiriami "DAROM 2020" projektų administravimui, reklamai, darbuotojams išlaikyti, bei tęstiniam  2020-2022 metų projektui"DAROM IKI GALO. IŠVALOM VISĄ LIETUVĄ!"

"DAROM IKI GALO. IŠVALOM VISĄ LIETUVĄ!" 
 • Kasmetinė "Darom 2020" akcija taps neeilinio projekto dradžia - "DAROM IKI GALO. IŠVALOM VISĄ LIETUVĄ!" 
 • Projekto tikslas per 2 metus išvalyti visus 65 000 km2, kiekvieną km2, Lietuvos teritorijos, ten kur fiziškai ir teisiškai įmanoma tai padaryti. 
 • Projekto įgyvendinimui prireiks 10 000+ savanorių. 
 • Mobiliosios programėlės. 
 • Nuolatinės su projektu dirbančios komandos.

Kaip bus atsiskaitoma už lėšų panaudojimą ir skaidrumo principai
 • Visos paaukotos lėšos panaudojamos tik su "Darom" akcija susijusiems procesams finansuoti: žmogiškiesiems ištekliams palaikyti, reklamos, organizavimo paslaugoms. 
 • Pateikiama ataskaita, kur ir kaip buvo panaudotos paaukotos lėšos. Become a patron to

2
Unlock 2 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message

Recent posts by DAROM

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits