Data Science Earth

is creating article, education, organization

0

patrons

$0

per month

About Data Science Earth

Datasciencearth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır.

Datasciencearth öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla;
• Online bir açık kaynak oluşturuyoruz
• Danışmanlık hizmetleri verip, eğitimler düzenliyoruz.
• Şirketlerle birlikte organizasyonlar düzenliyoruz
• Veri Bilim uygulamaları geliştiriyoruz.

Hangi çözümleri sunuyoruz?

Veri Bilim problemlerini çözmeye odaklanmış bir ekibiz. Aklın ve Bilimin önderliğinde her sorunun, yeterli kaynakla çözülebileceğine inanmaktadır.

Ekibin onlarca yıllık birlikte çalışma tecrübesi ve şimdiye kadar ürettikleri yüzlerce çözüm ile Türkiye’de birçok ilkleri başarmıştır.

Recent posts by Data Science Earth

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits