Deni ASMRCZ is creating ASMR videos for relaxation / vytváří ASMR videa pro relaxaci
15
patrons
$310
per month
Hi amazing people! I have decided to create my Patreon page to not only improve my ASMR videos on YouTube but also to create special relationship with you guys. Not only because it is my dream to work as psychologist and I just love to interact with people but even more because I would love to know who is watching my videos. Making and watching ASMR content in my opinion is very sensitive. But making these videos on internet makes is way to massive and impersonal. Therefore is my Patreon here - I will get possibility to make videos ONLY FOR YOU according to your own preferences which makes ASMR actually powerfull. I will also be able to talk to you almost in person and share with you my personal thoughts. All these thing I hope will create close relationship between us and as bonus it will also help to improve my "official" content on YouTube thanks to your donations. Thanks to every single of you guys! You are priceless - no matter if you donate or not! ☻♥☺

In case of donation, please be patient. I'll do my best to prepare all rewards immediately however I reserve 1 month for accomplishing your reward (involves letters and videos only). Validity of video payment lasts for three months. That means that in case you won't send me any information about the reward video within three months after the payment, the reward expires.

Ahoj úžasní lidé! Rozhodla jsem se založit si účet na Patreonu nejen abych vylepšovala svá videa, ale také abych si vytvořila speciální vztah s Vámi. Nejen proto, že je mým snem stát se psycholožkou a miluji interagovat s lidmi, ale především proto, že bych ráda věděla jací jste Vy, kdo mě sledujete. Podle mého názoru je vytváření i sledování ASMR videí velmi citlivá záležitost. Bohužel vytváření takovýchto videí v masové formě na YouTube je neosobní. Proto je zde můj Patreon, prostřednictvím něhož získám šanci vytvářet videa JEN PRO VÁS podle Vašich osobních preferencí, což dodává ASMR neuvěřitelnou intenzitu. Také budu mít možnost s Vámi mluvit téměř osobně a sdílet s Vámi mé osobní myšlenky. Doufám, že všechny tyto věci mezi námi vytvoří přátelský vztah a jako bonus i pomůže zlepšovat můj ,,oficiální" obsah. Děkuju Vám všem moc! Jste vážně neocenitelní, ať už mi přispějete nebo ne! ☻♥

PS: V případě příspěvku, prosím, mějte strpení. Snažím se všechny ceny realizovat ihned, ne vždy je to ovšem možné. Z toho důvodu si vyhrazuji dobu 1 měsíce pro realizaci (týká se pouze videí a dopisů). Platnost platby za video je tři měsíce, tzn. pokud máte zájem o video a do tří měsíců od odeslání platby mi nepošlete zprávu týkající se jeho tématu, odměna propadne. 
Tiers
♥ Dřívější videa a novinky ♥
$1 or more per month
    Access to my official Patreon page - you will be able to watch my videos before official publishing on YouTube and you will also get more detailed news about me and my channel (more often than I share them on my FB FanPage)

    Přístup k mé oficiální stránce na Patreon - získáš možnost sledovat má videa před jejich publikováním na YouTube a také budeš dostávat častější a detailnější novinky o mně a mém kanále.
♥ Živé přenosy ♥
$3 or more per month
Besides all above you'll recieve access to my ASMR LiveStreams with other patreons which include mini Q&A and short performance of your favourite ASMR triggers.

Kromě výše zmíněného získáš přístup k mým ASMR živým přenosům s ostatními patrony, které budou zahrnovat odpovědi na Tvé otázky a krátké vystoupení s Tvými oblíbenými ASMR spouštěči.
♥ Expert na živé přenosy ♥
$5 or more per month

Získáš vše výše zmíněné + přístup ke všem již proběhlým živým přenosům (vzniklým po březnu 2019), které si budeš moci pustit kdykoliv zpětně. 


You'll receive all above + you get access to all previously made live streams (created after march 2019).

♥ Dopis nebo video? ♥
$10 or more per month
I'll send you handwritten letter or 7 minutes long video made just for you plus all previous rewards. Just let me know which choice you prefer.

Zde máš na výběr, stačí mi napsat, kterou možnost upřednostňuješ!  Buď Ti pošlu ručně psaný dopis nebo sedmiminutové video vytvořené jen pro Tebe. Samozřejmě Tě čekají i výše zmíněné odměny.
♥ Dopis a video! ♥
$20 or more per month
You'll recieve all 1$ - 5$ awards AND 15 minutes long video made only for you & handwritten letter.

Získáš všechny odměny za darování 1$ - 5$ A ZÁROVEŇ Ti pošlu patnáctiminutové video vytvořené jen pro Tebe a ručně psaný dopis.
♥ Dopis, video a dáreček ♥
$50 or more per month only 2 left

Získáš vše předchozí a součástí dopisu je i rekvizita z nějakého mého videa.


You'll get all above. The letter includes present which is usually some item used in my video/s.

Hi amazing people! I have decided to create my Patreon page to not only improve my ASMR videos on YouTube but also to create special relationship with you guys. Not only because it is my dream to work as psychologist and I just love to interact with people but even more because I would love to know who is watching my videos. Making and watching ASMR content in my opinion is very sensitive. But making these videos on internet makes is way to massive and impersonal. Therefore is my Patreon here - I will get possibility to make videos ONLY FOR YOU according to your own preferences which makes ASMR actually powerfull. I will also be able to talk to you almost in person and share with you my personal thoughts. All these thing I hope will create close relationship between us and as bonus it will also help to improve my "official" content on YouTube thanks to your donations. Thanks to every single of you guys! You are priceless - no matter if you donate or not! ☻♥☺

In case of donation, please be patient. I'll do my best to prepare all rewards immediately however I reserve 1 month for accomplishing your reward (involves letters and videos only). Validity of video payment lasts for three months. That means that in case you won't send me any information about the reward video within three months after the payment, the reward expires.

Ahoj úžasní lidé! Rozhodla jsem se založit si účet na Patreonu nejen abych vylepšovala svá videa, ale také abych si vytvořila speciální vztah s Vámi. Nejen proto, že je mým snem stát se psycholožkou a miluji interagovat s lidmi, ale především proto, že bych ráda věděla jací jste Vy, kdo mě sledujete. Podle mého názoru je vytváření i sledování ASMR videí velmi citlivá záležitost. Bohužel vytváření takovýchto videí v masové formě na YouTube je neosobní. Proto je zde můj Patreon, prostřednictvím něhož získám šanci vytvářet videa JEN PRO VÁS podle Vašich osobních preferencí, což dodává ASMR neuvěřitelnou intenzitu. Také budu mít možnost s Vámi mluvit téměř osobně a sdílet s Vámi mé osobní myšlenky. Doufám, že všechny tyto věci mezi námi vytvoří přátelský vztah a jako bonus i pomůže zlepšovat můj ,,oficiální" obsah. Děkuju Vám všem moc! Jste vážně neocenitelní, ať už mi přispějete nebo ne! ☻♥

PS: V případě příspěvku, prosím, mějte strpení. Snažím se všechny ceny realizovat ihned, ne vždy je to ovšem možné. Z toho důvodu si vyhrazuji dobu 1 měsíce pro realizaci (týká se pouze videí a dopisů). Platnost platby za video je tři měsíce, tzn. pokud máte zájem o video a do tří měsíců od odeslání platby mi nepošlete zprávu týkající se jeho tématu, odměna propadne. 

Recent posts by Deni ASMRCZ

Tiers
♥ Dřívější videa a novinky ♥
$1 or more per month
    Access to my official Patreon page - you will be able to watch my videos before official publishing on YouTube and you will also get more detailed news about me and my channel (more often than I share them on my FB FanPage)

    Přístup k mé oficiální stránce na Patreon - získáš možnost sledovat má videa před jejich publikováním na YouTube a také budeš dostávat častější a detailnější novinky o mně a mém kanále.
♥ Živé přenosy ♥
$3 or more per month
Besides all above you'll recieve access to my ASMR LiveStreams with other patreons which include mini Q&A and short performance of your favourite ASMR triggers.

Kromě výše zmíněného získáš přístup k mým ASMR živým přenosům s ostatními patrony, které budou zahrnovat odpovědi na Tvé otázky a krátké vystoupení s Tvými oblíbenými ASMR spouštěči.
♥ Expert na živé přenosy ♥
$5 or more per month

Získáš vše výše zmíněné + přístup ke všem již proběhlým živým přenosům (vzniklým po březnu 2019), které si budeš moci pustit kdykoliv zpětně. 


You'll receive all above + you get access to all previously made live streams (created after march 2019).

♥ Dopis nebo video? ♥
$10 or more per month
I'll send you handwritten letter or 7 minutes long video made just for you plus all previous rewards. Just let me know which choice you prefer.

Zde máš na výběr, stačí mi napsat, kterou možnost upřednostňuješ!  Buď Ti pošlu ručně psaný dopis nebo sedmiminutové video vytvořené jen pro Tebe. Samozřejmě Tě čekají i výše zmíněné odměny.
♥ Dopis a video! ♥
$20 or more per month
You'll recieve all 1$ - 5$ awards AND 15 minutes long video made only for you & handwritten letter.

Získáš všechny odměny za darování 1$ - 5$ A ZÁROVEŇ Ti pošlu patnáctiminutové video vytvořené jen pro Tebe a ručně psaný dopis.
♥ Dopis, video a dáreček ♥
$50 or more per month only 2 left

Získáš vše předchozí a součástí dopisu je i rekvizita z nějakého mého videa.


You'll get all above. The letter includes present which is usually some item used in my video/s.