ragunathdada patil

is creating marathi, hindi stories, talk show and much more

0

patrons

$0

per month

About ragunathdada patil

marathi katha, kadambari, novels, hindi stories, talk show and much more.
writer raghunatdada patil. 
from Maharashtra India.
'कॉलेज' ISBN-978-93-85709-10-4 आणि ‘इयत्ता९’ वी ISBN-978-93-5396-601-0 अशा कादंबऱ्यातून शालेय व महाविद्यालयीन तरूणांचे भावविश्व रेखाटणारे नव्या पिढीतील लेखक
* जन्म : ३जून
* जन्मगाव :  औरंगाबाद, महाराष्ट्र.
* बीएससी (महाविद्यालयीनशिक्षण) शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय औरंगाबाद.
* नंतरडॉ. बामविद्यापीठातूनएमबीएआणिएमएएमसीजे (पत्रकारितेचीपदवी)
* मार्च२००९मध्येकॉलेजकादंबरी ' कॉलेजनावाच्यागुलमोहराखालीयानावानेप्रकाशितझाली
* त्यानंतरविविधवृत्तपत्रांतूनलेखन.
* २०१३मध्येमस्तीकीपाठशालायाकादंबरीचेलेखन
* २०१५मध्येचकवा, राजहंस, तत्ववेडा, मालतीयाकथांसोबतजानीदुश्मनयाकथेवरआधारीतत्याचनावानेएकांकिकालेखन.
* २०१६पासूनशेतकऱ्यांच्याजीवनावरीलकादंबरीचेलेखनसुरू.
* दैनिकसामनाच्यामहादुष्काळया२३जानेवारी२०१६च्यावर्धापनदिनानिमीत्तप्रसिद्धकेलेल्याविशेषपुरवणीतशेतमालविपणणव्यवस्थेवरआणित्यातीलत्रूटींवरप्रकाशटाकणारालेखप्रसिद्ध!
* महाराष्ट्रटाईम्समध्येमाझीसदाफुलीआणिआठवणम्हणूनलेखप्रसिद्ध.
* दैनिकसकाळमधूनपर्यटनयाविषयावरलेखन.
* नाट्यदिग्दर्शनआणिनाट्यप्रशिक्षणाच्याकार्यशाळांतसहभाग.
* रोटरीयुवकमहोत्सवातपरिक्षकम्हणूनसहभाग.
* नाट्यस्पर्धेचेपरिक्षण
* पुण्याच्यास्नेहवर्धनप्रकाशनतर्फेकॉलेजयाकादंबरीचेप्रकाशनप्रथमआवृत्ती
* शासकीयज्ञानविज्ञानमहाविद्यालयऔरंगाबादयेथेयुवारंगनाट्यस्पर्धेसाठीपरीक्षकम्हणूनउपस्थिती.
*. शासकीयज्ञानविज्ञानमहाविद्यालयऔरंगाबादयेथेविभागीयचित्रपटआणिनाट्यकार्यशाळेच्याप्रथमसत्रातनाट्यलेखनयावरतज्ज्ञम्हणूनमार्गदर्शनकेलेलेआहे.

Recent posts by ragunathdada patil

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits