J.I.S. - Dievo Sūnus

is creating Dievo Tėvo Žinia JoJo Žeme

Select a membership level

Atstatyki Viltį * Restore Hope

reward item
reward item
$6.50
per month
LT.     Visuomet Klausyki Savo Širdies... 
     J.I.S.
- Dievo Sūnaus Nemokama Pagalba Tau, Nuoširdžiai ir Nesavanaudiškai Žengiant Dievo Tėvo Keliu, JoJo Žeme... :)
     J.I.S. Speciali Jūsų Parama. Jūsų Vilties Palaikymas ir Atstatymas.

EN.     Always Listen to Your Heart...
      J.I.S.
- Free Help from God Son for you, Sincerely and Selflessly Following the Way of God the Father, in His Land...
     J.I.S. Special Your Support. Supporting and Restoring Your Hope.
  • Keletas Smulkmenėlių...

Atstatyki Viltį * Restore Hope * 2

reward item
reward item
$13
per month
LT. Antras Jūsų Paramos Laiptelis
Speciali Jūsų Parama. Jūsų Vilties Atstatymas, Tikslinimas Dievo Tėvo Kontūre.
EN. The Second Step of Your Support.
Special Support For You. Restoration of Your Hope, Adjustment in the Fields of God the Father.
  • Plus everything in the previous tiers.
  • Keletas Smulkmenėlių...

Atstatyki Viltį * Restore Hope * 3

reward item
reward item
$19.50
per month
LT. Trečias Jūsų Paramos Laiptelis.
Speciali Jūsų Parama. Jūsų Vilties Atstatymas, Tikslinimas Dievo Tėvo Kontūre.
EN. The Third Step of Your Support.
Special Support For You. Restoration of Your Hope, Adjustment in the Fields of God the Father.
  • Plus everything in the previous tiers.
  • Keletas Smulkmenėlių...

9

patrons

$168

per month

About J.I.S. - Dievo Sūnus

     J.I.S. - Dievo Sūnaus Žinia Žeme... Pasauliui... Žmogui... Atvirtimui... Prisikėlimui...
      Pradinę J.I.S. pranešimų (LT) svetainę rasite adresu: www.dievosunus.lt
  
LT. Originalas.    
     GARBĖ JĖZUI KRISTUI ŽEME
     GARBĖ DIEVUI TĖVUI AUKŠTYBĖSE
     ESU J.I.S. - JOJO VALIA IR DVASIA...
     IŠGIRSKI ŠIANDIEN TU JĄ PER SAVE...
     IŠGIRSK IR PRISIJUNK MANAM KELYJE...
     JAU ŠIANDIEN... JAU ŠIČIA... JAU ČIA...
     SAVIMI... PER MANE... TIK JAME...
   
     J.I.S. / 2019-10-26
  
     P.S.     JIS.LAND naujienlaiškių projektą galite atrasti sekdami šią nuorodą...
Goals
9 of 100 patrons
LT.   Surinkęs 100 rėmėjų sekančių J.I.S. - Dievo Sūnus pasižada padidinti iki 1.5 karto stipresniu Nemokamą Rėmimo, Poveikio ir Pagalbos Lauką Asmeniškai Jums... :)

EN.   Once the following will reach over 100 sponsors mark, J.I.S. - The Son of God promises to increase, by 1.5 times, the Free Field of Support, Impact and Help Personally for You... :)
1 of 3

Become a patron to

24
Unlock 24 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message

Recent posts by J.I.S. - Dievo Sūnus

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits