Сдружение „Дишай, Перник“

is creating Гражданско сдружение за чист въздух в град Перник

0

patrons

$0

per month

About

Дишай, Перник” е сдружение на граждани, които са припознали себе си в борбата за по-чист въздух в града. Всеки един от членовете се ангажира за подобряване и опазване на околната среда и по-специално чистотата на атмосферния въздух, формиране на граждански инициативи и контрол по отношение на публичните отговорни институции.

С вашите дарени средства помагате за:

  • поставяне на още камери за наблюдение на възлови места, източници на замърсяване на въздуха, от което ще последват и навременни сигнали за замърсявания до компетентните институции;
  • продължаването на залесителната кампания и превръщането ѝ в традиция. Това в дългосрочен план ще допринесе за повишаването на зеленината в града, която от своя страна възпрепядства разпространението на прах и фини прахови частици;
  • организиране и подаване на възражения, подписки, жалби, искания за достъп до информация и др.;
  • достъп до експертна помощ по различни теми;
  • лабораторни анализи, проучвания;
  • отпечатване на информационни материали и провеждане на информационни кампании;
  • поддръжка на онлайн присъствието на Сдружението.

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits