Divadlo TANDEM

is creating theatre dramas, comedies, musicals, own songs and broadcasts

Select a membership level

Ta podporím, ňe?

$4
per month
Ďakujeme.
  • General Support

Netreba to preháňať

$6.50
per month
Ešte viac ďakujeme.
  • General Support

Som po výplate

$9
per month
Máš dobrú prácu. :)
  • General Support

4

patrons

About Divadlo TANDEM

Ochotnícke divadlo hrajúce vlastné inscenácie vzniklo v roku 2011 zo skupinky vzájomne sa nepoznajúcich ľudí, ktorých dal dokopy zakladateľ Martin Michael Benčič.
Počas rokov súbor nepretržite vytvára nové komédie, drámy a muzikály zamerané najmä na reflexiu spoločenských vzťahov.

Recent posts by Divadlo TANDEM

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits