Đồ Chơi Chữ

is creating nội dung và kĩ thuật chơi chữ.
Select a membership level
mang
$1
per month

mở mang để bơi trong bể chữ nghĩa với những dòng chữ trôi chảy nhất, gồm có:


- tổng hợp các câu chơi chữ hay nhất hàng quý.

- chú giải cho những câu "sâu deep".

rộng
$3
per month

mở rộng những giấc mộng dở, bằng:


- kiến thức ngôn ngữ.

- kĩ năng chơi chữ.

0

patrons

$0

per month

About Đồ Chơi Chữ

chơi *** phải trả phí
chơi chữ thì chả phí.

(viết thêm để cho đủ trăm chữ,
vừa khớp khi tôi biết chăm chữ.)
Goals
$0 of $1,000 per month
xuất bản sách của Đồ Chơi Chữ.
1 of 1

Recent posts by Đồ Chơi Chữ