Dream Melodies

is creating Art Contest

Select a membership level

Hayal 1

$1
per month

-Müzik ve resim dolu büyük hayalimize ortak oluyorsunuz. Çok teşekkürler.

-Ayrıca isminizi (isterseniz fotoğraflı) teşekkürler kısmında görebilirsiniz.

-Resim yarışmamıza oy verebileceksiniz. Sona kalan 20 eser için 1(bir) adet oy hakkınız olacak. En fazla patron oyu alan esere “Halk Jürisi Ödülü” verilecektir.  


-You are part of our big dream full of art and music.  

Thank you very much. 

-You can also see your name (and your photo, if you wish) in acknowledgements section.

-You will be able to vote on our art competition. You will have 1 vote for the last 20 competing entries. The piece that gets the most patron votes will get ‘Public Jury Award’. 

Hayal 2

$3
per month

-Müzik ve resim dolu büyük hayalimize ortak oluyorsunuz. Çok teşekkürler.

-Ayrıca isminizi (isterseniz fotoğraflı) teşekkürler kısmında görebilirsiniz.

-Resim yarışmamıza oy verebileceksiniz. Sona kalan 20 eser için  2(iki)  adet oy hakkınız olacak. En fazla patron oyu alan esere “Halk Jürisi Ödülü” verilecektir. 


-You are part of our big dream full of art and music.  

Thank you very much. 

-You can also see your name (and your photo, if you wish) in acknowledgements section.

-You will be able to vote on our art competition. You will have 2 vote for the last 20 competing entries. The piece that gets the most patron votes will get ‘Public Jury Award’.

Hayal 3

$5
per month

-Müzik ve resim dolu büyük hayalimize ortak oluyorsunuz. Çok teşekkürler.

-Ayrıca isminizi (isterseniz fotoğraflı) teşekkürler kısmında görebilirsiniz.  

-Resim yarışmamıza oy verebileceksiniz. Sona kalan 20 eser için 3(üç) adet oy hakkınız olacak. En fazla patron oyu alan esere “Halk Jürisi Ödülü” verilecektir.  (Oylar farklı resimlere verilmek zorundadır)

-İsminize özel imzalı "Hayal Melodileri" kitabını size hediye edeceğiz.

-Yarışmayı kazanan resmin, eser sahibi tarafından imzalanmış bir kopyasını hediye edeceğiz.


-You are part of our big dream full of art and music.  

Thank you very much. 

-You can also see your name (and your photo, if you wish) in acknowledgements section.

-You will be able to vote on our art competition. You will have 3 votes for the last 20 competing entries.  The piece that gets the most patron votes will get ‘Public Jury Award’. (Votes have to be cast on separate entries) 

-You will get a copy of ‘Dream Melodies: Voyage to Opera’   signed in your name.

-You will get a copy of the winning entry,  signed by the participant.

0

patrons

$0

per month

About Dream Melodies

“Hayal Melodileri” resim yarışması nedir?
“Hayal Melodileri” resim yarışması fikri “Hayal Melodileri-Operaya Yolculuk” kitabının yazılması sırasında ortaya çıkmıştır.
“Hayal Melodileri” Resim Yarışması, opera sanatına olan ilgiyi arttırmak, sanat eğitimi alan öğrencilerin sanatsal üretimlerine destek vermek ve ülkenin sanat ve kültür hayatına çeşitlilik getirerek katkıda bulunmak amacıyla düzenlenir. Bu amaç çerçevesinde katılımcılardan, belirlenen bir operayı dinlemeleri, operanın kendisini ya da içinde geçen bir bölümü, şarkıyı veya melodiyi (anlamını bilerek ya da bilmeyerek) resimsel bir anlatım dili ile ifade etmeleri ve bu eseri oluşturma sürecinde yaşadıkları duygu ve düşünceleri özetleyen bir metin yazmaları beklenmektedir.

What is ‘Dream Melodies’ art contest?
Dream Melodies is an art contest that was inspired by an idea of merging music and painting during the writing phase of the book ‘Dream Melodies-Voyage to Opera’.
The main aims of ‘Dream Melodies’ Art Contest are to promote interest in opera as an art form, support art students in their creative processes and generate diversity in a country’s art and cultural fabric. The participants are asked to watch a predetermined opera and paint express their feelings on either the whole, a particular scene, or certain songs and melodies that struck a chord with them (whether they understand the meaning of the words or not), from that opera. They are also expected to write down their experiences and feelings when they watched the opera.

Neden “Hayal Melodileri” resim yarışmasına destek olayım?
Bu resim yarışması herhangi bir kar amacı gütmemektedir. Yarışma, Güzel Sanat Fakülteleri ve Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’ndeki öğrencilerin gelişimine maddi manevi katkı amacıyla yapılmaktadır. Bu yarışmaya destek veren sizler, yani patronlar, resim yarışmasının tamamlanmasının ardından gelir-gider tablosuna şeffaf bir şekilde ulaşabileceksiniz. Böylelikle destek olduğunuz her bir kuruşun nereye gittiğini göreceksiniz. Ayrıca, yarışmanın “Halk Jürisi Ödülü”nü kazananını oylarınızla siz belirleyecek, müzik ve resim dolu bir hayale ortak olacaksınız.

Why support ‘Dream Melodies’ art contest?
The art contest is non-profit. It is held to help Academy of Fine Arts and Art Teachers students grow and support them financially. You, as a patron of the arts, will have full access to the operating budget at the end of the contest. With full transparency, you will be able to trace every cent spent. Also, you will help determine the winner of ‘Public Jury Award’ by voting, and participate in a dream full of music and art.


Destek vereceğim bu yarışmanın hayalleri ve hedefleri nedir?
Öncelikli hedefimiz, Güzel Sanat Fakülteleri ve Resim İş Öğretmenliği öğrencilerinin heyecanla katıldığı, Türkiye’de düzenli tekrarlanan, hem müzik hem de resim severlerin tercih edeceği bir yarışma haline gelmektir.
Devamında sizlerin destekleriyle, yarışmayı uluslararası hale getirerek, öğrencilerimizin eserlerinin yurt dışında sergilenmesi ve takip edilmesini sağlamayı istiyoruz. Böylelikle öğrenci ve sanatçılarımızın maddi ve manevi gelişimine destek olmak en büyük hedefimizdir.
patreon.com/dreammelodies link sayfalarında hayaller, hedefler ve patronlara verilen hediyeler görülebilir.

What are the dreams and aims of this contest that I will be supporting?
Our main goal is to establish a presence as a running contest in Turkey that Academy of Fine Arts and Art Teachers students will willingly participate, and both music and art lovers will prefer.
Following the contest, we aim to turn this event into an international organisation with your help, have our students’ pieces on display abroad and reach out to a much broader audience. We hope to help support our artists and students develop mentally and financially.
On Patreon patreon.com/dreammelodies link pages, you can see our dreams, aims and patron gifts.


“Hayal Melodileri” resim yarışmasına nasıl destek olabilirim?
Resim yarışmasına çeşitli şekillerde destek olabilirsiniz.
1. Destek türü ve bizim tercihimiz patreon vasıtasıyla düzenli destektir. Detayları patreon.com/dreammelodies burada bulabilirsiniz.
2. Destek türü direkt hesap numaramıza para göndererek olabilirsiniz. Banka hesap numaramız için [email protected] adresine yazabilirsiniz.
3. Destek türü ise resim yarışmamıza sponsor olmanızdır. Sponsorluk paketinin detayları için [email protected] adresine yazabilirsiniz.

How can I support ‘Dream Melodies’ art contest?
You can support the art contest in various ways.
The first option, and the one we prefer, is through regular patreon support. Details here patreon.com/dreammelodies.
You can also directly wire funds to our bank account. You can write to our bank account number at [email protected].
Another method is by sponsoring the art contest. You can contact us with [email protected] for sponsor package details.

Goals
0 of 500 patrons
  • Bu yarışmanın devamlılığını sağlamak için gerekli minimum hedef bu.
  • Türkiye'de düzenli tekrar edilen, ciddi jüri üyelerinin katılımıyla gelişen, hem müzik hem de resim severlerin sürekli tercihi olmayı başaracağız.
  • Türkiye'de başarılı olacak, Dünya'ya yayılmak için moral bulacağız.


  • This is the minimum target to create continuity for this competition.
  • We will be successful in being an annual competition with strong juror support, and one that is preferred by music and art enthusiasts.
  • We will be successful in Turkey, we will have enough morale to go out on the world stage.

1 of 3

Recent posts by Dream Melodies

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits