Dsosyal

is creating toplumsal içerik

Select a membership level

Abone

$2
per month

Dsosyal.com yalnızca içerik üretenlerin, takip edenlerin, oylamalarla katkıda bulunanların ya da bir şekilde topluluğumuzun parçası olan herkesin sayesinde yayın hayatını sürdürmeyi ve büyümeyi hedefliyor.

1+1 Abone

$4
per month

Dsosyal.com yalnızca içerik üretenlerin, takip edenlerin, oylamalarla katkıda bulunanların ya da bir şekilde topluluğumuzun parçası olan herkesin sayesinde yayın hayatını sürdürmeyi ve büyümeyi hedefliyor. 

Basılı Abone

$5
per month

Dsosyal.com yalnızca içerik üretenlerin, takip edenlerin, oylamalarla katkıda bulunanların ya da bir şekilde topluluğumuzun parçası olan herkesin sayesinde yayın hayatını sürdürmeyi ve büyümeyi hedefliyor.

3

patrons

$7

per month

About Dsosyal

Türkiye’de özellikle muhalif kesim popüler konularda gerici fikirlerin savunucularının peşine çok kolay takılıyor. Sırf modern görünüme sahip olunması, dini referans verilip tehditle parmak sallanmaması ya da sunumun güzel yapılması çoğu zaman yeterli oluyor. Bizim cenahtan gelen “onlar aslında gerici fikirler, sakın inanmayın” uyarılarına ise benzer nitelikten yoksun olunduğu için kulak asılmıyor. Oysa ilerici fikirlerin, geleceğe ilişkin önermelerin asıl sahiplerinin uyarmaktan daha öncelikli görevleri var: Üretmek ve yol göstermek gibi…

Dsosyal; iletişim dili, ilgilendiği konular ve etkileşim tarzı ile devrimcilerin bu görevlerini daha iyi yerine getirebilecek bir yetkinliğe ulaşmasının aracı olmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşılabildiği takdirde bahsettiğimiz alanın gericilerden kurtarılabileceğini düşünüyoruz. Bunca yıl boş bıraktığımız alanda bir İnternet sitesi kurduk diye birden gelişkin düzeye gelecek değiliz elbette. Ancak bu rotayı seçmenin faydalarını şimdiden gördük. Henüz daha hazırlık sürecinde ortaya çıkan ürünler ve fikirler, gelecekte çok daha etkili bir mecraya dönüşebileceğimiz konusunda iyimserliğimizi pekiştiriyor.

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits