dVERSIA

are creating publications on politics & culture

10

patrons

$105

per month
dВЕРСИЯ е платформа за независима лява публицистика, където място намират социални, политически и културни анализи, фотография и непопулярни гледни точки. Създадена и поддържана от доброволен колектив от активисти, студенти, обучители, изследователи, журналисти и дизайнери, водени от желанието си да се намесят в проблематиката на различни социални, политически и културни реалности. И да разкажат за маргиналните, изключените, невидимите хора, идентичности и визии за живота заедно.

Дейността на платформата включва:
 • издаване на периодично безплатно електронно списание с академични и журналистически текстове и анализи 
 • ежегодно издаване на хартиен сборник с подбрани материали от броевете през изминалата година
 • организиране на политически и социални дискусии 

Вече трета година издаваме и разпространяваме идеите и материалите си благодарение най-вече на подкрепата на нашите приятели и съмишленици. Избирайки да подпомогнете финансово инициативата, ще ни помогнете да достигнем повече хора и разпространим изданията си сред по-широк кръг от потенциални читатели. Всички дарени средства ще се използват изцяло и само за дейността на платформата.
------------
dВЕРСИЯ is a platform for independent left wing journalism and academic research, offering a place for social, political and cultural analyses, photography and out of the mainstream opinions. The platform is created and maintained by a collective of volunteers - activists, students, teachers, journalists, scholars and designers - willing to address problems in different social, political and cultural spheres, while showing the stories of the marginalized, the unheard and left behind people, identities and visions for our common life. 

Our activities include:
 • issuing a quarterly e-magazine with academic and journalistic texts and analyses
 • publishing an annual print issue with selected materials from our e-magazines
 • organizing discussions on political and social topics 
 
For the past three years we have been publishing and distributing our ideas and materials thanks to the great support from our friends and like-minded partners. By financially supporting our cause, you will help us reach more people and engage a wider range of potential readers. All donations will be used to further develop the platform and our activities. 
Tiers
3$ или повече
$3 or more per month
Подкрепяте ни и това означава много за нас. Благодарим!
5$ или повече
$5 or more per month
Това е голяма сума за нас и нашата дейност - дълбоко оценяваме помощта ви и ви благодарим!
10$ или повече
$10 or more per month
Това е наистина голяма сума за нас и нашата дейност - искрени благодарности, че ни подкрепяте. Ще ви изпратим плакат на корица на наш брой по избор. Свържете се с нас на [email protected]
20$ и повече
$20 or more per month
Това е наистина голяма сума за нас и нашата дейност - искрени благодарности, че ни подкрепяте. Ще ви изпратим плакат на корица на наш брой по избор + хартиен сборник. Свържете се с нас на [email protected]
dВЕРСИЯ е платформа за независима лява публицистика, където място намират социални, политически и културни анализи, фотография и непопулярни гледни точки. Създадена и поддържана от доброволен колектив от активисти, студенти, обучители, изследователи, журналисти и дизайнери, водени от желанието си да се намесят в проблематиката на различни социални, политически и културни реалности. И да разкажат за маргиналните, изключените, невидимите хора, идентичности и визии за живота заедно.

Дейността на платформата включва:
 • издаване на периодично безплатно електронно списание с академични и журналистически текстове и анализи 
 • ежегодно издаване на хартиен сборник с подбрани материали от броевете през изминалата година
 • организиране на политически и социални дискусии 

Вече трета година издаваме и разпространяваме идеите и материалите си благодарение най-вече на подкрепата на нашите приятели и съмишленици. Избирайки да подпомогнете финансово инициативата, ще ни помогнете да достигнем повече хора и разпространим изданията си сред по-широк кръг от потенциални читатели. Всички дарени средства ще се използват изцяло и само за дейността на платформата.
------------
dВЕРСИЯ is a platform for independent left wing journalism and academic research, offering a place for social, political and cultural analyses, photography and out of the mainstream opinions. The platform is created and maintained by a collective of volunteers - activists, students, teachers, journalists, scholars and designers - willing to address problems in different social, political and cultural spheres, while showing the stories of the marginalized, the unheard and left behind people, identities and visions for our common life. 

Our activities include:
 • issuing a quarterly e-magazine with academic and journalistic texts and analyses
 • publishing an annual print issue with selected materials from our e-magazines
 • organizing discussions on political and social topics 
 
For the past three years we have been publishing and distributing our ideas and materials thanks to the great support from our friends and like-minded partners. By financially supporting our cause, you will help us reach more people and engage a wider range of potential readers. All donations will be used to further develop the platform and our activities. 

Recent posts by dVERSIA

Tiers
3$ или повече
$3 or more per month
Подкрепяте ни и това означава много за нас. Благодарим!
5$ или повече
$5 or more per month
Това е голяма сума за нас и нашата дейност - дълбоко оценяваме помощта ви и ви благодарим!
10$ или повече
$10 or more per month
Това е наистина голяма сума за нас и нашата дейност - искрени благодарности, че ни подкрепяте. Ще ви изпратим плакат на корица на наш брой по избор. Свържете се с нас на [email protected]
20$ и повече
$20 or more per month
Това е наистина голяма сума за нас и нашата дейност - искрени благодарности, че ни подкрепяте. Ще ви изпратим плакат на корица на наш брой по избор + хартиен сборник. Свържете се с нас на [email protected]