Ech Phu Ho is creating Knowledge Channel
0
patrons
$0
per creation
Được lấy cảm hứng từ câu thành ngữ:

"Ếch ngồi đáy giếng."

Đối với tớ thì mọi người đều là những con ếch đang ngồi trong cái giếng của riêng mình. Tri thức là vô hạn còn kiến thức của con người là hữu hạn. Nhưng không vì thế mà những con ếch này chịu ngồi yên.

Ếch Phu Hồ cùng với dịch vụ cơi nới giếng của mình sẽ phá hoại cái giếng của bạn theo cách ... bạo lực nhất. Mại dzô mại dzô!!!
Tiers
Tiền hoa quả
$1 or more per creation
Cho Ếch tí lương thực hằng ngày
Tiền đập giếng
$5 or more per creation
Có đập rồi mới có xây để nới rộng ra phải không mọi người
Nơi giếng
$25 or more per creation
Bạn muốn làm miệng giếng bự ra? Nhận tất cả bản scan bản vẽ của 9 phần Ếch Phu Hồ đã vẽ nhé
Tặng bản vẽ
$50 or more per creation only 10 left
Mỗi giếng Ếch Phu Hồ đều có 1 tập vẽ nội dung, 10 bạn sớm nhất sẽ nhận mỗi bạn 1 nội dung tự chọn nhé, ai tới trước chọn trước.
Goals
0 of 90000000 patrons
90 triệu dân Việt Nam biết tới Ếch Phu Hồ, điều ước nhỏ nhoi
1 of 1
Được lấy cảm hứng từ câu thành ngữ:

"Ếch ngồi đáy giếng."

Đối với tớ thì mọi người đều là những con ếch đang ngồi trong cái giếng của riêng mình. Tri thức là vô hạn còn kiến thức của con người là hữu hạn. Nhưng không vì thế mà những con ếch này chịu ngồi yên.

Ếch Phu Hồ cùng với dịch vụ cơi nới giếng của mình sẽ phá hoại cái giếng của bạn theo cách ... bạo lực nhất. Mại dzô mại dzô!!!

Recent posts by Ech Phu Ho

Tiers
Tiền hoa quả
$1 or more per creation
Cho Ếch tí lương thực hằng ngày
Tiền đập giếng
$5 or more per creation
Có đập rồi mới có xây để nới rộng ra phải không mọi người
Nơi giếng
$25 or more per creation
Bạn muốn làm miệng giếng bự ra? Nhận tất cả bản scan bản vẽ của 9 phần Ếch Phu Hồ đã vẽ nhé
Tặng bản vẽ
$50 or more per creation only 10 left
Mỗi giếng Ếch Phu Hồ đều có 1 tập vẽ nội dung, 10 bạn sớm nhất sẽ nhận mỗi bạn 1 nội dung tự chọn nhé, ai tới trước chọn trước.