Edmund Burke'i Selts is creating avalikud loengud, arvamuslood, raamatusari, saatesari
7

patrons

Mis on Edmund Burke’i Selts?
Edmund Burke’i Selts (EBS) on kodanikeühendus, mille liikmed peavad kalliks lääne tsivilisatsiooni alusväärtusi – üksikisiku vastutust ja vabadust, turumajandust ning riigivõimule seatud konstitutsioonilisi piiranguid. Seltsi liikmed astuvad vastu ohule, mida kujutavad endast nii poliitilise spektri vasak- kui paremtiivalt pärit totalitaarsed ideoloogiad.

Mis on EBS-i eesmärk?
EBS-i kõrgeim eesmärk on kodurahu Eesti ühiskonnas. Üksnes kodurahu tingimustes on võimalik intelligentselt arutada selle üle, kuhu me üksikisikutena ja ühiskonnana suunduma peaksime. Meie ette on aastate jooksul kuhjunud suured probleemid, mistõttu see ei saa olema kerge arutelu. EBS kavatseb eelseisvas ühiskondlikus diskussioonis lähtuda konservatismi ja klassikalise liberalismi positsioonidelt.

Millega EBS tegeleb?
Kuigi EBS tegutseb aktiivselt avalikust elus, ei ole selle tegevus poliitilise, vaid pigem haridusliku suunitlusega. Selts annab oma seisukohtade tutvustamiseks välja raamatusarja, korraldab avalikke loenguid, produtseerib saatesarja Tähenduse teejuhid ning kasutab teisi haritud avalikkuseni jõudmise vahendeid.

Miks meil on vaja teie abi?
Seni on EBS rahastanud oma tegevust üksikute suurtoetajate annetustest. Kolmanda hooaja künnisel on meie töömaht aga oluliselt suurenenud ja sihid kõrgemaks kasvanud. Samal ajal on mitmed inimesed on küsinud, kuidas nad seltsi tegevusele õla alla saaksid panna. Patreoni kampaania abil annamegi võimaluse laiemale avalikkusele oma tegevust toetada. Loomulikult vähendaks laiem rahastusbaas ka meie sõltuvust üksikutest suurdoonoritest.

Kuhu läheb toetajate raha?
Me kavatseme teie toetuste abil tellida rohkem arvamuslugusid Eesti parimatelt autoritelt, parandada oma Youtube’i ja veebilehe kvaliteeti, anda välja rohkem olulisi raamatuid, tõsta oma videoklippide kvaliteeti ja teha kõike seda, mida me seni oleme teinud, kõrgemal professionaalsel tasemel. Meeles mõlguvad ka uued tegevussuunad – sealhulgas intervjuud rajataguste mõtlejatega – mis kõik nõuavad pühendumust, aega ja raha. Viimase osas saate just teie meid aidata.
Tiers
Avalike loengute toetaja
$1 or more per month
Aitäh moraalse toe eest! Hoiame Sind oma tegevustega kursis ja anname Sulle eelisjärjekorras teada seltsi uutest loengutest.
Arvamuslugude toetaja
$5 or more per month
Tänu Sinule saavad ilmuda meie kodulehel kaasautorite kirjutised. Sina saad artiklitele ligi juba nädal enne avaldamist ning iga kirjutise lõpus täname Sind nimeliselt. Lisaks saadame Sulle igal nädalal listikirja seltsi tegemistest.
Saatesarja "Tähenduse teejuhid" toetaja
$20 or more per month
Toetades seltsi kahekümne euroga kuus aitad kaasa saatesarja “Tähenduse teejuhid” valmimisele. Saatesarja video järel täname Sind tiitrites toetuse eest. Sellele lisaks ka kõik eelkirjutatu.
Raamatusarja toetaja
$50 or more per month
Tänu Sinule anname seltsiga korra kvartalis välja raamatuid. Saadame Sulle jooksvat infot uute tõlgitavate raamatute kohta ja kui need trükist tulevad, saadame Sulle tänuavaldusega need ka koju. Sellele lisaks ka kõik eelkirjutatu.
Goals
20% complete
500 euroga kuus saame maksta seltsi kodulehel avaldatud arvamuslugude eest honorare.
2 of 3
Mis on Edmund Burke’i Selts?
Edmund Burke’i Selts (EBS) on kodanikeühendus, mille liikmed peavad kalliks lääne tsivilisatsiooni alusväärtusi – üksikisiku vastutust ja vabadust, turumajandust ning riigivõimule seatud konstitutsioonilisi piiranguid. Seltsi liikmed astuvad vastu ohule, mida kujutavad endast nii poliitilise spektri vasak- kui paremtiivalt pärit totalitaarsed ideoloogiad.

Mis on EBS-i eesmärk?
EBS-i kõrgeim eesmärk on kodurahu Eesti ühiskonnas. Üksnes kodurahu tingimustes on võimalik intelligentselt arutada selle üle, kuhu me üksikisikutena ja ühiskonnana suunduma peaksime. Meie ette on aastate jooksul kuhjunud suured probleemid, mistõttu see ei saa olema kerge arutelu. EBS kavatseb eelseisvas ühiskondlikus diskussioonis lähtuda konservatismi ja klassikalise liberalismi positsioonidelt.

Millega EBS tegeleb?
Kuigi EBS tegutseb aktiivselt avalikust elus, ei ole selle tegevus poliitilise, vaid pigem haridusliku suunitlusega. Selts annab oma seisukohtade tutvustamiseks välja raamatusarja, korraldab avalikke loenguid, produtseerib saatesarja Tähenduse teejuhid ning kasutab teisi haritud avalikkuseni jõudmise vahendeid.

Miks meil on vaja teie abi?
Seni on EBS rahastanud oma tegevust üksikute suurtoetajate annetustest. Kolmanda hooaja künnisel on meie töömaht aga oluliselt suurenenud ja sihid kõrgemaks kasvanud. Samal ajal on mitmed inimesed on küsinud, kuidas nad seltsi tegevusele õla alla saaksid panna. Patreoni kampaania abil annamegi võimaluse laiemale avalikkusele oma tegevust toetada. Loomulikult vähendaks laiem rahastusbaas ka meie sõltuvust üksikutest suurdoonoritest.

Kuhu läheb toetajate raha?
Me kavatseme teie toetuste abil tellida rohkem arvamuslugusid Eesti parimatelt autoritelt, parandada oma Youtube’i ja veebilehe kvaliteeti, anda välja rohkem olulisi raamatuid, tõsta oma videoklippide kvaliteeti ja teha kõike seda, mida me seni oleme teinud, kõrgemal professionaalsel tasemel. Meeles mõlguvad ka uued tegevussuunad – sealhulgas intervjuud rajataguste mõtlejatega – mis kõik nõuavad pühendumust, aega ja raha. Viimase osas saate just teie meid aidata.

Recent posts by Edmund Burke'i Selts

Tiers
Avalike loengute toetaja
$1 or more per month
Aitäh moraalse toe eest! Hoiame Sind oma tegevustega kursis ja anname Sulle eelisjärjekorras teada seltsi uutest loengutest.
Arvamuslugude toetaja
$5 or more per month
Tänu Sinule saavad ilmuda meie kodulehel kaasautorite kirjutised. Sina saad artiklitele ligi juba nädal enne avaldamist ning iga kirjutise lõpus täname Sind nimeliselt. Lisaks saadame Sulle igal nädalal listikirja seltsi tegemistest.
Saatesarja "Tähenduse teejuhid" toetaja
$20 or more per month
Toetades seltsi kahekümne euroga kuus aitad kaasa saatesarja “Tähenduse teejuhid” valmimisele. Saatesarja video järel täname Sind tiitrites toetuse eest. Sellele lisaks ka kõik eelkirjutatu.
Raamatusarja toetaja
$50 or more per month
Tänu Sinule anname seltsiga korra kvartalis välja raamatuid. Saadame Sulle jooksvat infot uute tõlgitavate raamatute kohta ja kui need trükist tulevad, saadame Sulle tänuavaldusega need ka koju. Sellele lisaks ka kõik eelkirjutatu.