Ekonómia ľudskou rečou

is creating videos

Select a membership level

Fungovanie EĽR

$1.50
per month
Jedným eurkom podporíte napredovanie kanála, ktorému môžete vašimi tipmi a radami pomôcť. Samozrejme YT kanál je ešte v plienkach, avšak s veľkými víziami a odhodlaním. Príspevkom podporíte aj kúpu kvalitnejšej kamery :)

Silná viera v EĽR

$6
per month
Silno veríte v tento kanál a týmto vyjadrujete jeho podporu a vieru v ďalšiu kvalitnú tvorbu. Príspevkom podporíte aj kúpu lepšej kamery :)

6

patrons

$9

per month

About

Moje meno je Martin Lindák a vyštudoval som Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Vo voľnom čase stále rád čítam ekonomické knihy a preto som si povedal, že svoje vedomosti posuniem ďalej a budem sa snažiť vysvetliť aj komplikovanejšie témy čo najjednoduchšie. 

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits