Bolševický autotronik

is creating Cool tech, vehicles and car mods

0

patrons

$0

per month
Na mém kanále se věnuji úpravám a stavením vozítek, elektrotechnice, experimentům, novým technologiím, videoklipům a krátkým filmům.

My channel is focused on modifiying and building all sorts of vehicles, electronics, experiments, new technologies, music videos and short films.
Goals
0 of 1 patrons
První soudruh ve zbrani

The first comrade in arms
1 of 1
Na mém kanále se věnuji úpravám a stavením vozítek, elektrotechnice, experimentům, novým technologiím, videoklipům a krátkým filmům.

My channel is focused on modifiying and building all sorts of vehicles, electronics, experiments, new technologies, music videos and short films.

Recent posts by Bolševický autotronik