Elif'in Hecesi

is creating records of the ancient - traditional echoes

16

patrons

$57

per month

About Elif'in Hecesi


EN:


A one-take shot of one person—Elif and their instrument, song—Hece is the idea that Elif'in Hecesi is built upon. This one-take shot tries to mirror the presence of truth in each moment, each thing, each angle.

Nature's record-keeping (for instance the memory of water) is the principle idea that guides us in our work. A visual (elif) and its voice (hece, its syllable) aim to develop a simple yet deep language.

Music, one of the most basic expressions of humanity, is as essential as breathing, speaking, sharing. The antithesis to our approach: sterile and synthetic production and recording settings, pay a price in loss of quality and authenticity. Elif'in Hecesi aims to present the pure voices of these musicians in a direct and clear manner, even if it is in a virtual world.

In this virtual meeting place, we set out to record friendly sounds that we so revere. Now our dream is to reach beyond the crystal screen to actual contact.

We realize that each one of us in the group is a syllable in this journey that started with Elif. We seek to relate our experiences of this land, its atmosphere, its essence, and its flavours, and form an archive of music and friendship.

With love ~


TR:

Elif’in Hecesi teknik olarak tek plan, tek kişi -Elif- ve onun sazı/şarkısı -Hecesi- fikri üzerine kurulmuştur. Tek planla ayna olunmaya çalışılan şey, hakikatin; her an, her şeyde, her açıdan aynı oranda mevcudiyetidir.
Tabiatın kayıt sistemini -mesela suyun hafızasını- çalışma prensibi olarak görüyor; bir görsel -Elif- ve onun sesi olarak -Hece- gibi basit ve derinlikli bir dilin tesisini amaçlıyoruz.


İnsanın en temel ifadelerinden olan müzik, esasında nefes almak yahut konuşmak kadar temel bir ihtiyaç, bir dışavurum, bir hal paylaşımıdır. Bu halin bir anti-tezi gibi kurulan steril ve sentetik üretim ve kayıt ortamlarının kısırlığının ve mekanikliğinin bedelini de hal ehli, nitelik ve gerçekliklerinden vermek zorunda kaldıkları tavizlerle öder. Elif’in Hecesi bu müzik insanlarının arı duru sesini sanal bir düzlemde de olsa olabildiğince dolaysız ve net bir biçimde aktarmayı amaçlar. Bu sanal mecliste öncelikle muhabbet ile bağlı olduğumuz dost sedasını kendimiz için derleme niyetinde bulunduk; şimdiyse bu sedanın kristal ekranın sınırlarını aşarak fiili bir temas uzamı yaratabilmesinin olanaklarını düşlüyoruz.

Biz de Elif’le başlayan bu yolculukta birer hece olmanın idrakiyle uzun yolculuklar sonucu bu toprakların havasına ve mayasına tanıklıklarımızı tevazu ile aktarmak adına bir araya gelmiş bir grup dostun çabaları ile hayata geçen bir müzik ve dost arşivi olma niyetindeyiz.

Aşk ile ~
Goals
16 of 200 patrons
  • EN:
    We are targeting to improve our technical opportunities and keep our projects continuity with the support of our friends and followers.

    TR:
    Gelecek destekler ile teknik imkanlarımızı geliştirmek ve üretimin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz.
1 of 1

Recent posts by Elif'in Hecesi

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits