Elif'in Hecesi are creating records of the ancient - traditional echoes
18
patrons

EN:


As The Real says; 'Kun' Meaning 'Be', the universe have emanated with holy words and variant utterances, where the beauty of "The Real" manifested the unity of this universe.

Inspired by 'أ' , "Elif" (the first of Arabic alphabets, which presents singularity), comes the idea of Elif'in Hecesi(Syllable of Elif), where technically a single artist, a single camera and a single sound of heritage is being presented by means of music, a warm gather of fellows "Cem", and spiritual conversation as a form of deep communication "Muhabbet".

Through our continuous passionate travels and journeys through the ancient land of Anatolia. We seek to connect with fellow artists, who dedicated a lot of their love & knowledge for the music in their spiritual path. Having their songs said in Turkish, Persian, Kurdish and Arabic along side cultures from Balkans. They preserve in their essences; this land's rich soil with its tales, poems, songs and sound of ancient origins.

In Elif'in Hecesi Gather, and since music is a significant holy form of The Real, We seek to invoke a state of being "Hal" that connects us to ourselves, origins, fellows of the path, and the unity of our beings with the surrounding existence.

As a group of friends, we intend to create a music archive of friends.  After long journeys and thanks to a bit of a grasping about being one syllable in a journey that started as "Elif”, we humbly wish to share the stories of our witnessings, the atmosphere and texture these lands hold…

With all gratitude to the dedicated work that granted us the ability to reach here. We invite you to join us, & have a taste of joy and unity through culture, music and spiritual gathering.

With Love ~


TR:

Elif’in Hecesi teknik olarak tek plan, tek kişi -Elif- ve onun sazı/şarkısı -Hecesi- fikri üzerine kurulmuştur. Tek planla ayna olunmaya çalışılan şey, hakikatin; her an, her şeyde, her açıdan aynı oranda mevcudiyetidir.
Tabiatın kayıt sistemini -mesela suyun hafızasını- çalışma prensibi olarak görüyor; bir görsel -Elif- ve onun sesi olarak -Hece- gibi basit ve derinlikli bir dilin tesisini amaçlıyoruz.


İnsanın en temel ifadelerinden olan müzik, esasında nefes almak yahut konuşmak kadar temel bir ihtiyaç, bir dışavurum, bir hal paylaşımıdır. Bu halin bir anti-tezi gibi kurulan steril ve sentetik üretim ve kayıt ortamlarının kısırlığının ve mekanikliğinin bedelini de hal ehli, nitelik ve gerçekliklerinden vermek zorunda kaldıkları tavizlerle öder. Elif’in Hecesi bu müzik insanlarının arı duru sesini sanal bir düzlemde de olsa olabildiğince dolaysız ve net bir biçimde aktarmayı amaçlar. Bu sanal mecliste öncelikle muhabbet ile bağlı olduğumuz dost sedasını kendimiz için derleme niyetinde bulunduk; şimdiyse bu sedanın kristal ekranın sınırlarını aşarak fiili bir temas uzamı yaratabilmesinin olanaklarını düşlüyoruz.

Biz de Elif’le başlayan bu yolculukta birer hece olmanın idrakiyle uzun yolculuklar sonucu bu toprakların havasına ve mayasına tanıklıklarımızı tevazu ile aktarmak adına bir araya gelmiş bir grup dostun çabaları ile hayata geçen bir müzik ve dost arşivi olma niyetindeyiz.

Aşk ile ~
Goals
18 of 200 patrons
  • EN:
    We are targeting to improve our technical opportunities and keep our projects continuity with the support of our friends and followers.

    TR:
    Gelecek destekler ile teknik imkanlarımızı geliştirmek ve üretimin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz.
1 of 1

EN:


As The Real says; 'Kun' Meaning 'Be', the universe have emanated with holy words and variant utterances, where the beauty of "The Real" manifested the unity of this universe.

Inspired by 'أ' , "Elif" (the first of Arabic alphabets, which presents singularity), comes the idea of Elif'in Hecesi(Syllable of Elif), where technically a single artist, a single camera and a single sound of heritage is being presented by means of music, a warm gather of fellows "Cem", and spiritual conversation as a form of deep communication "Muhabbet".

Through our continuous passionate travels and journeys through the ancient land of Anatolia. We seek to connect with fellow artists, who dedicated a lot of their love & knowledge for the music in their spiritual path. Having their songs said in Turkish, Persian, Kurdish and Arabic along side cultures from Balkans. They preserve in their essences; this land's rich soil with its tales, poems, songs and sound of ancient origins.

In Elif'in Hecesi Gather, and since music is a significant holy form of The Real, We seek to invoke a state of being "Hal" that connects us to ourselves, origins, fellows of the path, and the unity of our beings with the surrounding existence.

As a group of friends, we intend to create a music archive of friends.  After long journeys and thanks to a bit of a grasping about being one syllable in a journey that started as "Elif”, we humbly wish to share the stories of our witnessings, the atmosphere and texture these lands hold…

With all gratitude to the dedicated work that granted us the ability to reach here. We invite you to join us, & have a taste of joy and unity through culture, music and spiritual gathering.

With Love ~


TR:

Elif’in Hecesi teknik olarak tek plan, tek kişi -Elif- ve onun sazı/şarkısı -Hecesi- fikri üzerine kurulmuştur. Tek planla ayna olunmaya çalışılan şey, hakikatin; her an, her şeyde, her açıdan aynı oranda mevcudiyetidir.
Tabiatın kayıt sistemini -mesela suyun hafızasını- çalışma prensibi olarak görüyor; bir görsel -Elif- ve onun sesi olarak -Hece- gibi basit ve derinlikli bir dilin tesisini amaçlıyoruz.


İnsanın en temel ifadelerinden olan müzik, esasında nefes almak yahut konuşmak kadar temel bir ihtiyaç, bir dışavurum, bir hal paylaşımıdır. Bu halin bir anti-tezi gibi kurulan steril ve sentetik üretim ve kayıt ortamlarının kısırlığının ve mekanikliğinin bedelini de hal ehli, nitelik ve gerçekliklerinden vermek zorunda kaldıkları tavizlerle öder. Elif’in Hecesi bu müzik insanlarının arı duru sesini sanal bir düzlemde de olsa olabildiğince dolaysız ve net bir biçimde aktarmayı amaçlar. Bu sanal mecliste öncelikle muhabbet ile bağlı olduğumuz dost sedasını kendimiz için derleme niyetinde bulunduk; şimdiyse bu sedanın kristal ekranın sınırlarını aşarak fiili bir temas uzamı yaratabilmesinin olanaklarını düşlüyoruz.

Biz de Elif’le başlayan bu yolculukta birer hece olmanın idrakiyle uzun yolculuklar sonucu bu toprakların havasına ve mayasına tanıklıklarımızı tevazu ile aktarmak adına bir araya gelmiş bir grup dostun çabaları ile hayata geçen bir müzik ve dost arşivi olma niyetindeyiz.

Aşk ile ~

Recent posts by Elif'in Hecesi