El Yazmaları

is creating writing/journalism

Select a membership level

Dayanışma

reward item
reward item
$3
per month
  • Dayanışma

Destekle

reward item
reward item
$5
per month
  • Dayanışma

Paylaş

reward item
reward item
$10
per month
  • Dayanışma

1

patron

$4

per month

About El Yazmaları

El Yazmaları dünyamızın, bölgemizin ve ülkemizin içerisinde nefes alıp verdiği bu ara dönemi derinlemesine tanımlamayı; 21. Yüzyıl devrimci hareketlerinin bütünlüklü ve derinlikli koşullarını ortaya koymayı, ülkemizin ve bölgemizin bu ara dönemden demokratik cumhuriyete geçişlerinin koşullarını ortaya koymayı önüne koyan bir politik yayındır.
İşçi sınıfı hareketinden, kadın kurtuluş hareketine, ekolojik hareketten savaş karşıtı harekete, yoksulların isyanından sanatın başkaldırısına, gençlik hareketine tüm toplumsal dinamiklerin sesidir.
El Yazmaları bu geniş toplumsal muhalefetin yalnızca düzeni teşhir ettikleri platform değildir. O aynı zamanda yeni dünyanın gündelik yaşamda ilmek ilmek kuruluşunun tanıklığını yapmak için yola çıkıyor.
El Yazmaları, “Asıl olan dünyayı değiştirmektir” düsturundan hareketle, dünyayı değiştirici gündelik eylemlerin ve gündelik yaşamın politik tahlili ve politik yorumunu yapacak.
El Yazmaları yerel ve küresel ölçekte birbirleriyle iç içe geçmiş olguların “geçmiş”te ne olduklarını, “şimdi”nin içerisindeki durumlarını ve “gelecek”te neye evrileceklerini anlamaya çalışacak. El Yazmaları, emeğe, doğaya, emek ürününe, öteki bireylere karşı yabancılaşmaya karşı çıkışların kendisini ifade platformudur.
El Yazmaları son olarak neoliberalizmin, kapitalist tahakkümün ve baskıcı iktidarların, toplumsal alanda baskı altına aldıkları, güdükleştirdikleri ya da tamamen yok ettikleri umut, yeni bir toplum tahayyülü ve “başka bir dünyanın olanakları”nı inşa etme platformudur.
****
El Yazmaları is a media platform, mainly in Turkish language, that seeks to understand the interregnum period our world, region and country finds itself in. El Yazmaları also seeks to analyze the conditions of revolutionary movements in the 21st century and the conditions of a transition to a democratic republic in Turkey in this interregnum period, that sees processes of rising authoritarianism and fascization not only in Turkey, but in many other countries as well.
You are certainly aware that the last years in particular saw a massive increase of repressions against any form of opposition in Turkey in all spheres of life. Fundamental rights were curtailed, such as the right to organize, the right to assemble, the right to free speech. Any for of oppositional media, cultural and knowledge production is under threat, such is any attempt to be politically active to change the turn of events for the better. Repression comes in many forms, be it direct police of military violence, legal repression or economic pressure. All attempts of democratic and popular media productions are under constant pressure because of limited economic possibilities.
El Yazmaları produces most of its content in Turkish, yet we do seek to publish some interviews pursued in their original languages as well and we want to improve our output. For this we need any help we can get. Every contribution will help us in our attempt analyze contemporary society and politics, particularly in Turkey, discuss the possibilities of an alternative and foster the radical imagination needed in our common attempt to create a just, sustainable world beyond the capitalist exploitation of humans and nature.

Goals
$4.27 of $1,000 per month
1 of 1

Recent posts by El Yazmaları

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits