El Yazmaları

is creating writing/journalism

Select a membership level

Dayanışma
reward item
$3
per month
  • Dayanışma
Destekle
reward item
$5
per month
  • Dayanışma
Paylaş
reward item
$10
per month
  • Dayanışma

1

patron

$5

per month

About

El Yazmaları dünyamızın, bölgemizin ve ülkemizin içerisinde nefes alıp verdiği bu ara dönemi derinlemesine tanımlamayı; 21. Yüzyıl devrimci hareketlerinin bütünlüklü ve derinlikli koşullarını ortaya koymayı, ülkemizin ve bölgemizin bu ara dönemden demokratik cumhuriyete geçişlerinin koşullarını ortaya koymayı önüne koyan bir politik yayındır.
İşçi sınıfı hareketinden, kadın kurtuluş hareketine, ekolojik hareketten savaş karşıtı harekete, yoksulların isyanından sanatın başkaldırısına, gençlik hareketine tüm toplumsal dinamiklerin sesidir.
El Yazmaları bu geniş toplumsal muhalefetin yalnızca düzeni teşhir ettikleri platform değildir. O aynı zamanda yeni dünyanın gündelik yaşamda ilmek ilmek kuruluşunun tanıklığını yapmak için yola çıkıyor.
El Yazmaları, “Asıl olan dünyayı değiştirmektir” düsturundan hareketle, dünyayı değiştirici gündelik eylemlerin ve gündelik yaşamın politik tahlili ve politik yorumunu yapacak.
El Yazmaları yerel ve küresel ölçekte birbirleriyle iç içe geçmiş olguların “geçmiş”te ne olduklarını, “şimdi”nin içerisindeki durumlarını ve “gelecek”te neye evrileceklerini anlamaya çalışacak. El Yazmaları, emeğe, doğaya, emek ürününe, öteki bireylere karşı yabancılaşmaya karşı çıkışların kendisini ifade platformudur.
El Yazmaları son olarak neoliberalizmin, kapitalist tahakkümün ve baskıcı iktidarların, toplumsal alanda baskı altına aldıkları, güdükleştirdikleri ya da tamamen yok ettikleri umut, yeni bir toplum tahayyülü ve “başka bir dünyanın olanakları”nı inşa etme platformudur.
Goals
$4.50 of $1,000 per month
1 of 1

Recent posts by El Yazmaları

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits