Enlight.bg

is creating Bulgarian captions for science and educational videos on YouTube
Select a membership level
Helper - Tier I
$1
per month

Благодарим за подкрепата!


Thank you for the support! 

Helper - Tier II
$3
per month
Благодарим за подкрепата! Ние ще напишем вашето име в страницата ни "За Нас"


Thank you for the support! We will write your name on our about page

Helper - Tier III
$5
per month
Благодарим за подкрепата! Ние ще напишем вашето име в страницата ни "За Нас" с дебел шрифт


Thank you for your support! We will write your name on our about page and bold it 

8

patrons

$33

per month

About Enlight.bg

🇧🇬:
Ние сме Enlight.bg, проект от Варна, България.

Имам невероятният късмет напълно случайно да се запозная с едни невероятни деца от МГ Д-р. Петър Берон, Варна, които се интересуват от космически технологии, движителни системи, квантова физика и инженерни науки. Те работят върху проект за безпилотен самолет "Зелено Око" във VarnaLab (хакерспейс във Варна). Машината има за цел изследването на чистотата на въздуха над Варна.

Идеята, която ми хрумна моментално беше да създадем този сайт в който да публикуваме най-добрите научни и технологични видеа от YouTube с български субтитри. Това включва и преводите на субтитрите за видеа, които нямат все още... и да, редактираме готовите субтитри преди публикация.

Със средствата от тази Patreon страница те ще могат да продължат работа по основният си проект, в другото време научават нови неща и помагат тази тази информация да бъде достъпна на нашия език.
 
Подкрепата и средствата от Patreon ще отиват за проектите им (на 100%).
Ето и нашите цели:
- $100/месец - Самата операция по авио проектите ще има начално спонсориране и ще можем да подобряваме инструментариума ни
- $500/месец - Ще почнем да планираме участия по състезания
- $1,000/месец - Можем да почнем да мечтаем за наша работилница
- $5,000/месец - Ще организираме авио състезания в България
- $10,000/месец - Нека да стигнем първо до тук :)

Цели на проекта:
- Повече съдържание за наука на Български език;
- Българското население ще има повече достъп до информация, която е полезна за целият свят;
- Спонсориране на екип талантливи деца и техните проекти;

Стефан Андонов


🇬🇧:
We are Enlight.bg, a project from Varna, Bulgaria.

I actually accidentaly met some awesome kids from the Varna Mathematical Highschool, that are into space engineering, propultion systems, quantum physics and technology. They are working on an unmanned airplane called "Green Eye" in a place called VarnaLab (Hackerspace in Varna), the machine will provide data on the air polution in our city. 

I immediately had an idea - that we create a website that will publish the very best scientific and technological videos from YouTube with Bulgarian subtitles. Our work on this project involves translations for the videos that lack captions and redacting before publish.

The support and funds from that Patreon page go in support of their technological projects (100% of the money).
Here are our goals:
- $100/month - The operation on the project will have some funding and we will be able to improve our tools
- $500/month - We will start planning getting into competitions
- $1,000/month - We will start dreaming of our own workshop
- $5,000/month - We will organize such a competition in Bulgaria
- $10,000/month - Let's first get here:)

Overal project goals:
- More content in Bulgarian language online.
- Bulgarian society will heve access to more quality content and information that is of a global benefit.
- Funding and sponsoring a team of talanted kids and their projects.

Stefan Andonov
Goals
$33 of $100 per month
Самата операция по авио проектите ще има начално спонсориране и ще можем да подобряваме инструментариума ни

We will be able to order small avio technology from the internet and improve our tools and instrumentation

1 of 5

Recent posts by Enlight.bg