Evilsonja Walktrhough is creating Game walkthrough
0

patrons

$0
per month
 I know this video is in Vietnamese language but I'm going to make the english subtitle. Even though I can speak English, i want to bring my language to the world , because i'm proud of it! I want to make my video closer to you - viewers. Without any advertisement or any money making stuff, I made these videos for you to see what you're seeking .I need you guys to support me to keep makking Walkthrough video. Be a patreon and help people like me to make our content better and better. Thank you very much !

 Sau một thời gian làm video walkthrough, mình cũng đã có một số bạn ủng hộ mình nhiệt tình, cũng như bao youtuber khác đều gặp phải vấn đề tài chính, và cá nhân mình cũng không thích gì việc phải chèn quảng cáo các kiểu vào video, vì nó gây khó chịu cho người xem lẫn bản thân mình. Vì thế mình cần sự hỗ trợ từ phía các bạn để duy trì việc làm video, và ngày càng cải thiện chất lượng của video!
Rewards
Pledge $1 or more per month
0 of 100 patrons
I know this is a small amount that I got from you guys, but i believe that i can bring the better content to you guys!
Goals
$0 of $100 per month
My computer is kind of woodend PC, which my video encoding take about 5 hours to be completed , so that I belive I need the new upgrade for my computer before i can do anything else.

Máy tính của tôi khá là yếu, nên mỗi lần làm video tốn tầm 5 tiếng, nên tôi chắc rằng mình cần nâng cấp máy tính trước khi có ý định gì khác.
1 of 1
 I know this video is in Vietnamese language but I'm going to make the english subtitle. Even though I can speak English, i want to bring my language to the world , because i'm proud of it! I want to make my video closer to you - viewers. Without any advertisement or any money making stuff, I made these videos for you to see what you're seeking .I need you guys to support me to keep makking Walkthrough video. Be a patreon and help people like me to make our content better and better. Thank you very much !

 Sau một thời gian làm video walkthrough, mình cũng đã có một số bạn ủng hộ mình nhiệt tình, cũng như bao youtuber khác đều gặp phải vấn đề tài chính, và cá nhân mình cũng không thích gì việc phải chèn quảng cáo các kiểu vào video, vì nó gây khó chịu cho người xem lẫn bản thân mình. Vì thế mình cần sự hỗ trợ từ phía các bạn để duy trì việc làm video, và ngày càng cải thiện chất lượng của video!

Recent posts by Evilsonja Walktrhough

Rewards
Pledge $1 or more per month
0 of 100 patrons
I know this is a small amount that I got from you guys, but i believe that i can bring the better content to you guys!