Femme Occulte

is creating occult, magick and witchy themed quarterly book

Select a membership level

ČESKÁ Online verze FEMME OCCULTE

reward item
reward item
$6
per month

Online verze Femme Occulte bude publikována po jednotlivých článcích, kdy bude knihopis vydán postupně (průměrně 2-3 články týdně) během 3 měsíců, během kterých aktuální číslo v prodeji.


 • První placený obsah bude zveřejněn od 1.1.2020


Například vydání JARO 2020 bude zveřejňováno v období od 1. ledna 2020 do 20. března 2020 v plném rozsahu v češtině a angličtině (v samostatných úrovních Patreonu).

ENGLISH Online version of FEMME OCCULTE

reward item
reward item
$6
per month

English Online version of Femme Occulte will be issued article by article and the issue will be published gradually (avg 2-3 articles per week) over the course of the 3 months when the current issue is actual.


 • First Patron-only content in English will be posted starting from 1.1.2020


For example, the SPRING 2020 issue will be posted between 1st January 2020 and 20th March 2020 in its entirety in both Czech and English (separate tiers).


About Femme Occulte

 • Posting schedule for Patron-only posts from 1.1.2020: Tuesdays + Thursdays (and occasional weekends)
 • Rozvrh příspěvků pro Patrony od 1.1.2020: Úterý + Čtvrtky (a přiležitostné víkendy)

• • •
  Chapters about bohemian magick, mysticism and witchcraft

  Femme Occulte is a quarterly focused on occultism, magick, mysticism and witchcraft. We are going to include some tips for seeking beginners, but more importantly a majority of articles for advanced practitioners who want a new, deeper experience.

  We are a journal about things above and below, we communicate with deities and let ourselves be guided by intuition, we read, gather and verify information until the early morning hours.

  We are inspired by nature, each other and by our personal spirituality. For Femme Occulte we write articles, take pictures and illustrate, all in an endless creative desire to enrich and help others on their diverse journeys.

  We are the right reading material for women who have taken their lives into their own hands and are determined to create change inside and out. For those who want to achieve full self-knowledge and understanding of the meaning of their existence in the world. They want to develop and advance in their sacred practice.

  We are here to share our experiences and opinions that can be practically applied or perceived as a different points of view. Our aim is to show various ways of improving lives through magick and mystery.


  We are occult women.
  We are Femme Occulte.

  • • • • • • • • •

  Kapitoly o české magii, mystice a čarodějnictví

  Femme Occulte je časopis zaměřený na okultismus, magii, mystiku a čarodějnictví. Najdete u nás několik rad pro hledající začátečníky, ale především články pro pokročilé, kteří chtějí novou hlubší zkušenost.

  Jsme čtvrtletník o věcech nahoře i dole, komunikujeme s božstvy inspirace, necháváme se vést intuicí, čteme, shromažďujeme a ověřujeme informace do brzkých ranních hodin.

  Jsme inspirované přírodou i samy sebou a naší osobní spiritualitou. Do Femme Occulte pro vás píšeme články, fotíme a ilustrujeme, to vše v nekonečné kreativní touze obohacovat a pomáhat ostatním na jejich rozmanitých cestách.

  Jsme to pravé čtivo pro ženy, které vzaly svůj život do vlastních rukou a jsou odhodlané tvořit změnu uvnitř i navenek. Pro ty, které chtějí dosáhnout plného sebepoznání a pochopení smyslu své existence ve světě. Chtějí se rozvíjet a posouvat v dosavadní posvátné praxi.

  Jsme zde proto, abychom sdílely své zkušenosti a názory, které lze prakticky aplikovat nebo vnímat jako další pohled na věc. Klademe si za cíl ukazovat různé způsoby zkvalitnění života skrze magii a mystéria.

  Jsme okultní ženy.
  Jsme Femme Occulte.
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 328 exclusive posts
23
Images
324
Writings
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 328 exclusive posts
23
Images
324
Writings

Recent posts by Femme Occulte

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits