Film Toast is creating รายการสอนเทคนิคการทำหนัง
1

patron

$4
per month
ร่วมสนับสนุนรายการเกี่ยวกับเทคนิคการทำหนังเพื่อคนไทย ซึ่งเราจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนไปถึงเทคนิคเจ๋งๆเกี่ยวกับการทำหนัง เพื่อให้คนที่มีความฝันอยากจะทำหนัง ถึงแม้จะมีงบน้อย ก็เริมทำหนังได้

ทีมงานทุกคนเป็นนักศึกษาคณะภาพยนตร์ อุปกรณ์ในการถ่ายทำและค่าใช้จ่ายในการออกกองค่อนข้างสูง เราจึงต้องการงบประมาณเพื่อพัฒนารายการให้ดีขึ้นไปและยั่งยืน

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยทำหนัง
Goals
$4 of $150 per month
เราจะลงคลิปสั้นๆเกี่ยวกับเทคนิคการทำหนัง เป็นประจำทุก 2 อาทิตย์
1 of 2
ร่วมสนับสนุนรายการเกี่ยวกับเทคนิคการทำหนังเพื่อคนไทย ซึ่งเราจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนไปถึงเทคนิคเจ๋งๆเกี่ยวกับการทำหนัง เพื่อให้คนที่มีความฝันอยากจะทำหนัง ถึงแม้จะมีงบน้อย ก็เริมทำหนังได้

ทีมงานทุกคนเป็นนักศึกษาคณะภาพยนตร์ อุปกรณ์ในการถ่ายทำและค่าใช้จ่ายในการออกกองค่อนข้างสูง เราจึงต้องการงบประมาณเพื่อพัฒนารายการให้ดีขึ้นไปและยั่งยืน

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยทำหนัง

Recent posts by Film Toast