fyrameter

is creating podcast

75

patrons

$121

per Release

About fyrameter

Fritte Fritzson och Anders Sparring är båda exakt två meter långa. Och gillar varandra. Men har de egentligen något gemensamt, förutom att de ständigt är ett huvud längre än alla andra - och måste direktimportera sina skor från norra Tyskland.
Ett samtal ovanför trädkronorna, om livet, vänskap och stora skor. 

Become a patron to

108
Unlock 108 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message

Recent posts by fyrameter

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits