fyrameter

are creating podcast

27

patrons

$33

per Release
Fritte Fritzson och Anders Sparring är båda exakt två meter långa. Och gillar varandra. Men har de egentligen något gemensamt, förutom att de ständigt är ett huvud längre än alla andra - och måste direktimportera sina skor från norra Tyskland.
Ett samtal ovanför trädkronorna, om livet, vänskap och stora skor. 
Fritte Fritzson och Anders Sparring är båda exakt två meter långa. Och gillar varandra. Men har de egentligen något gemensamt, förutom att de ständigt är ett huvud längre än alla andra - och måste direktimportera sina skor från norra Tyskland.
Ett samtal ovanför trädkronorna, om livet, vänskap och stora skor. 

Recent posts by fyrameter