fyrameter

is creating podcast

84

patrons

$162

per Release

About fyrameter

Fritte Fritzson och Anders Sparring är båda exakt två meter långa. Och gillar varandra. Men har de egentligen något gemensamt, förutom att de ständigt är ett huvud längre än alla andra - och måste direktimportera sina skor från norra Tyskland.
Ett samtal ovanför trädkronorna, om livet, vänskap och stora skor. 

Become a patron to

155
Unlock 155 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message

Recent posts by fyrameter

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits