Gazedda Kıbrıs

is creating alternative media accessible for all

Select a membership level

Sempati Puanı

$1
per month

Belki maddi olanaklarınız el vermiyor yada Gazedda içeriğini seviyor ama fazla da birşey yapmak istemiyor sunuz. Sempati Puanı bizim için hala önemli!

Destekçi

$6
per month

Destekçiler bizim için çok önemli. Yaptıkları katkı tek başına çok büyük bir tutar olmayabilir ancak çoğaldıkça büyük bir etki yaratıyor. En çok seçilen destek türü olmasının yanında bizlere olan desteği göstermesi için de son derece anlamlı :) 

Dayanışmacı

$20
per month

Yaptığınız katkı sayesinde temel maliyetlerin dışında işgücü konusunda da bizlere gerekli desteği sağlıyor. İşbirliğiniz sayesinde Gazedda daha bağımsız!

30

patrons

$188

per month

About Gazedda Kıbrıs

Kıbrıs’ın kuzeyindeki medya yapısı, gittikçe belli başlı sermaye, politik güç ve çıkar çevreleri odağında yeniden şekillenirken, gazeteler ve gazetecilik, demokrasiyi ve özgürlükleri güçlendirecek bir ifade değeri olarak değil, güç, çıkar ve kirli işleri örtecek birer silah olarak kurgulanmaktadır. Bu değişim özellikle demokrasi kültürü ve toplum içinde alternatif seslerin ifade alanlarının daralması anlamında tehdit oluşturmaktadır.
Bunun karşısında Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır ve kurulduğu günden beridir gönüllülerin dayanışma amaçlı destekleri ile bütçesini oluşturmaktadır. Geçenlerde yayınladığımız gelir gider tablosunda da bunu detaylı bir şekilde görebilirsiniz.
Gazedda’nın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren Gazedda, yine aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmek istemektedir. Gazedda’nın kazanç uğruna ne diğer tüm gazetelerin sahip olduğu şekliyle reklam piyasasına girmesi, ne de kendisine bir güç odağı bulup yamanması düşünülebilir.
Kısacası bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir.
Gelin Gazedda için, Gazedda’nın okuyucularının dayanışma katkılarıyla bir fon oluşturalım.
Tamamen müşterek, katılımcı ve demokratik bir şekilde Gazedda’ya, barış gazeteciliğine, kolektif yayıncılığa sahip çıkalım.
Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz.
Goals
$187.81 of $1,000 per month
Eğer ayda 1000 dolar toplamayı başarırsak, Gazedda bir kişiyi tam zamanlı kadrolayacak, 1000 doların tümü personel harmacasına dönüştürülecek; sosyal sigorta dahil tüm sorumlulukları ödenecek. 
Bu hedefe ulaşabilirsek, Kuzey Kıbrıs basınında sigortasız çalışmaya karşı da bir ses vermiş olacağız. 
Tam zamanlı bir çalışanımız olmasıyla artık çok daha etkili içerikler, yerinden haber takipleri de yapacağız.
Bizim için birinci hedefe ulaşmak çok önemli! 
Bizlere yardımcı olarak, özgür medyaya olanak sağlamak için dayanışma gösterir misiniz? 
1 of 3

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits