Gazete Nisan

is creating News and Article

0

patrons

$0

per month

About Gazete Nisan

Sevgili okuyucularımız,

Gazete Nisan hem Türkiye’de, hem de dünyada yaşanmakta olan toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel gelişimleri işçi sınıfına ve geniş emekçi kesimlere aktarmak ve anlatabilmek için kuruldu. Gazete Nisan, birçok haber sitesinin yaptığının aksine yaşananları olduğu gibi haberleştirmiyor, aksine onları işçilerin açısından yorumluyor ve onlara müdahale etmeye çalışıyor. Bunu yapabilecek olan işçi muhabirler yetiştirmeye çalışıyor.

Bugüne kadar sitemizin “Emek” bölümü altında, toplam 1200 yazı üretmişiz. Bunların çoğunluğu Türkiyeli işçi ve emekçilerin yaşadıkları can alıcı problemlere dönük yazılmış olan politik metinlerdi. Bu bölümde, kapitalizm karşısında hayatta kalma mücadelesi veren işçilerle sosyal ve siyasal sorunları tartışabilmek istedik ve bu amaca hizmet eden yazılar ürettik.

“Politika” başlığı altında ürettiğimiz yazıların toplamı 1259’u buluyor. Türkiye’de siyasal iktidarın hamleleri, Tek Adam rejiminin gidişatı ve saldırıları, farklı burjuva aktörlerin önerilerinin sınıfsal doğası, ekonomik yönelim politikaları ve uluslararası diplomaside rejimin izlediği strateji gibi birçok farklı meseleyi bu başlık altında, işçi sınıfının çıkarları açısından yorumlamaya ve önerilerimizi geliştirmeye çalıştık.

Sitemizin “Dünya” bölümü altında, toplam 777 yazı üretmişiz. Bu bölümdeki bütün yazılarımızda, dünyanın çeşitli köşelerinde yaşanan sınıflar mücadelesini Türkiyeli işçi ve emekçilere aktarmaya çalıştık. Burjuva medyasının sansürlediği veya çarpıtarak aktardığı ve dünya işçi sınıfının içinden geçtiği değerli deneyimlerin derslerini, Türkiyeli işçilere ve emekçilere taşımaya çalıştık.

Sitemizin “Kadın” bölümü altında toplam 375 yazı üretmişiz. Bu yazılarımızda dünyada ve Türkiye’de erkek egemen kapitalizmin kadınları baskılaması, öldürmesi, sömürmesi karşısında mücadele alternatiflerinin neler olabileceğini tartıştık ve yükselen kadın mücadeleleri dalgasının sesine ses katmaya çalıştık.

Kültür, bilim, çevre, tarih ve benzeri alanlarda ürettiğimiz yazı sayısı ise 435. Burada vizyona giren filmlerden çevre felaketlerine, insanlık tarihinin dönüm noktalarından alternatif tiyatro festivallerine dek zenginlik gösteren bir konu yelpazesine eğilerek, işçiler ile emekçilere kültürel ve bilimsel gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla iletmeye çalıştık.

Gazete Nisan, bu kategoriler dışında kalan başka yüzlerce yazıyla daha doludur. Aynı zamanda gazetemizin birçok farklı platformdan takip edilebilecek radyo programları, podcast yayınları ve videoları mevcuttur. Bunlar düzenli aralıklarla üretilmeye devam edilecek.

Gazete Nisan’ın, dünya ve ülke olaylarının devrimci bir yorumlanışını işçi sınıfına taşımaktaki ısrarı, kolay bir süreç olmadı. Teker teker bütün yazılarımız, saatler süren titiz araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılmakta, ardından bir editör ekibi tarafından yine saatlerce tartışılmakta, düzeltilmekte ve ancak bu dikkatli ve özenli hazırlığın ertesinde, yayımlanmaktadır.

Şimdi Gazete Nisan, bugüne kadar yaptığı işi daha iyi yapabilmeyi, bugüne kadar ulaşamadığı işçilere ve emekçilere ulaşabilmeyi dilemektedir.

Ancak Gazete Nisan’ın arkasında, ana akım medyanın basılı yayınlarının aksine patronlar, burjuvalar, milyar dolarlık servetlere sahip bankerler ve finans aristokratları yoktur. Gazete Nisan çalışanlarının ve takipçilerinin, işçilerin ve emekçilerin katkılarıyla yayın hayatını sürdürmektedir.

Sizlerin verebileceği her lira, Gazete Nisan’ı güçlendirecek ve onun yayın aralığını sıklaştırıp sağlamlaştıracaktır. Gazete Nisan aldığı katkılar oranında, rejimin propaganda büroları gibi çalışan basın karşısında işçilere ve emekçilere daha fazla ulaşabilecek, dünyada ve Türkiye’de yaşananların gerçek içeriğinin ne olduğunu onlara daha kuvvetli bir şekilde aktarabilecektir.

Gazetemize mali katkı sunan herkese teşekkür ederiz. Bu bağışınız, aynı zamanda kapitalizm karşısında mücadelesini sürdüren işçiler ile emekçilere ve Türkiye devrimine bir güven oyudur.

Dayanışmayla

Gazete Nisan Yayın Kurulu

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits