Gergana Boeva - Letters from mom

Gergana Boeva - Letters from mom

creating Илюстрирани образователни ресурси за деца

Select a membership level

Калинки

reward item
reward item
$3.50
/ month
Благодаря ви, че харесвате работата ми и ме подкрепяте!
Ще можете да видите над какво работя в момента, ще споделям с вас постове относно образователните активности с децата вкъщи, кои книжки четем, какви занятия са интересни и какво постигаме с тях.
  • Избрахте да ме подкрепите 💛
MOST POPULAR

Пчелички

reward item
reward item
$6.50
/ month
Достъп до новите авторски ресурси за текущия месец, които ще споделям само тук.
Ще имате възможност да гласувате за бъдещи ресурси, които да съставя и илюстрирам тук.
Плюс всичко останало от "Калинки"

Includes Discord benefits
  • Гласуване в анкети за съставяне на бъдещи ресурси
  • Поглед над проектите, върху които работя - Behind the scenes
  • Достъп до линкове за изтегляне на ресурсите за текущия месец 🌱

Калинки

reward item
reward item
$3.50
/ month
Благодаря ви, че харесвате работата ми и ме подкрепяте!
Ще можете да видите над какво работя в момента, ще споделям с вас постове относно образователните активности с децата вкъщи, кои книжки четем, какви занятия са интересни и какво постигаме с тях.
  • Избрахте да ме подкрепите 💛
MOST POPULAR

Пчелички

reward item
reward item
$6.50
/ month
Достъп до новите авторски ресурси за текущия месец, които ще споделям само тук.
Ще имате възможност да гласувате за бъдещи ресурси, които да съставя и илюстрирам тук.
Плюс всичко останало от "Калинки"

Includes Discord benefits
  • Гласуване в анкети за съставяне на бъдещи ресурси
  • Поглед над проектите, върху които работя - Behind the scenes
  • Достъп до линкове за изтегляне на ресурсите за текущия месец 🌱

41

patrons

About Gergana Boeva - Letters from mom

Goals
41 of 100 patrons
Подкрепа за различни каузи всеки месец

Ако достигнем тази цел ще дарявам 20% от месечния приход от Patreon на различна кауза или организация, която можем да избираме заедно с вас.
1 of 1

Become a patron to

54
Unlock 54 exclusive posts
Be part of the community
Connect via private message

Recent posts by Gergana Boeva - Letters from mom