Gia đình Ngộ

is creating comics
Select a membership level
10 Donate
$10
per month
10 Donate
25 Donate
$25
per month
25 Donate
50 Donate
$50
per month
50 Donate

0

patrons

$0

per month

About Gia đình Ngộ

Gia đình Ngộ cùng những nhân vật vui nhộn
Mỡ, Nụ Lì.
Liên hệ booking
(Ms. Phương):
[email protected]
0917233536


Mọi cá nhân hoặc tổ chức khi sử dụng những hình ảnh của page Gia đình Ngộ nên giữ lại logo trong hình hoặc dẫn link nguồn từ page đặc biệt là trong kinh doanh.
Goals
0 of 500 patrons
1 of 1

Recent posts by Gia đình Ngộ