Glädjens odling

is creating information, interest and inspiration about gardening

Select a membership level

reward item
reward item
$1
per month
Som supporter på nivån "SÅ" stöttar du mitt arbete med att informera, intressera och inspirera dig till ett liv med mer odling. Du hjälper mig att så ett frö helt enkelt. "INFORMERA" innefattar att du varje månad får ett månadsbrev där jag ger information om vad jag gör i trädgården just den månaden, vad jag sår och vad jag planerar att göra nästa månad. Du får mer information än det som du vanligtvis får genom min youtubekanal och min instagram.
  • Månadsbrev

VÄXA

reward item
reward item
$3.50
per month
Som supporter på nivån "VÄXA" stöttar du mitt arbete med att informera, intressera och inspirera dig till ett liv med mer odling. På den här nivån kan både du och jag växa. "INTRESSERA" innefattar månadsbrevet i föregående nivå men du får också tillgång till blogginlägg där jag skriver om specifika saker i min trädgård som kan innefatta planering, drömmar eller hur jag odlar en viss grönsak eller blomma. 
  • Månadsbrev
  • Blogginlägg

SKÖRDA

reward item
reward item
$5
per month
Som supporter på nivån "SKÖRDA" stöttar du mitt arbete med att informera, intressera och inspirera dig till ett liv med mer odling. På den här nivån får du mer skörd. "SKÖRDA" innefattar månadsbrevet och blogginlägg. Men du får också tillgång till extra videos som är inofficiella. Du får också vara med och påverka vad jag ska göra videos om här på patreon men också på youtube.
  • Månadsbrev
  • Blogginlägg
  • Recept
  • Röstning

24

patrons

About Glädjens odling

Detta är min patreonsida och den är till för dig som vill stötta mig utöver att se mina videos på youtube eller följa mig på instagram. Detta är en stöttning som är ekonomisk.

Alla de investeringar som jag hade velat göra om jag hade möjligheten är direkt kopplade till produktionen av material till dig. Dessa investeringar skulle kunna vara att köpa en bättre kamera, betala för ett annat redigeringsprogram eller uppdatera andra saker som gör kvalitén på mina videos bättre eller hanteringen av redigeringen av videos snabbare och effektivare.

Detta är enbart en möjlighet för dig som vill, och har ekonomisk möjlighet, att stötta utvecklingen av min kanal.

Jag har byggt upp min sida på tre steg: så, växa och skörda. Se videon för mer förklaring av vad detta kan erbjuda dig! 

Jag hoppas att du är intresserad av att stötta mig och vara med och utveckla innehållet på min kanal. Så att jag kan fortsätta informera, intressera och inspirera med Glädjens odling!
Goals
24 of 25 patrons
25 underbara patreons som hjälper mig i mitt arbete med Glädjens odling och som pushar mig till att producera mer och bättre material.
2 of 5
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 51 exclusive posts
22
Images
2
Polls
46
Writings
1
Video
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 51 exclusive posts
22
Images
2
Polls
46
Writings
1
Video

Recent posts by Glädjens odling

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits