Gott snack

Gott snack

Creating Radio/podcast

Gott snack

Select a membership level

Otrygg desorganiserad anknytning

$3
/ month

Du vet inte riktigt hur du ska göra. Du älskar Gott snack men det känns samtidigt läskigt att komma nära.

Du gör: Skillnad och främjar demokratin genom att stötta Gott snack!

Du får: Hela sändningen onsdag-fredag helt oklippt, ocensurerat och reklamfritt!

Rörligt material från GS-tv!

Otrygg undvikande anknytning

$4
/ month

Du vill ha Gott snack men du känner också ett behov av att dra dig undan ibland och skapa avstånd.

Du gör: Ännu mer skillnad och främjar demokratin ännu mer genom att stötta Gott snack!

Du får: Alla sändningar utan reklam helt oklippt!

En tajtad version av dagens sändning om du inte har tid/lust att lyssna på hela!

Två måndagar i månaden!

Vill du höra alla måndagar? Kliv upp till Trygg anknytning på 50 kronor!

Most popular

Trygg anknytning

$5.50
/ month

Du vet vad du behöver och du är trygg med att utrycka dina behov av Gott snack och få dom tillgodosedda.

Du ger: oss stöd med en stabil peng varje månad som gör att vi kan fortsätta!

Du får:

  • Alla avsnitt i sin helhet.

  • Tillgång till den patron-exklusiva Facebookgruppen där ämnen diskuteras, gäster önskas etc.

  • En tajtad version av dagens sändning om du inte har tid/lust att lyssna på hela!

1,500

patrons

$8,264

per month

About Gott snack

Become a patron to

1,213
Unlock 1,213 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message

Recent posts by Gott snack