Говори ѝнтернет is creating Podcast
110

patrons

Tiers
Patron на шоуто
$1 or more per month
 • Споменаване във финалните надписи на шоуто
 • Достъп до анкети, които са достъпни само до patron-и
Приятел на шоуто
$5 or more per month
 • Достъп до съдържание, достъпно само за патрони
 • Достъп до чат сървър в Discord с други герои и водещите
 • Пакет стикери с логото на шоуто (дават се всяка година, различен дизайн за всеки сезон)
 • Плюс всички предишни награди
Includes Discord rewards
Герой на шоуто
$15 or more per month
 • Дизайнерски Popsocket (от www.popsockets.com) на шоуто (дава се всяка година, има различен дизайн)
 • Покана за Beercast – да пием бира с останалите патрони и гости на шоуто (стремим се към веднъж на месец, че да не се алкохолизираме)
 • Плюс всички предишни награди
Includes Discord rewards
Бок на шоуто
$50 or more per month
 • Споменаване чрез нейтив реклама в началото на шоуто. По едно споменаване за всеки излъчен епизод. Обсъждаме я заедно, трябва да има смисъл за аудиторията на шоуто;
 • 3 покани за Discord-а на ГЍ;
 • Плюс всички предишни награди.
Includes Discord rewards

Recent posts by Говори ѝнтернет

Tiers
Patron на шоуто
$1 or more per month
 • Споменаване във финалните надписи на шоуто
 • Достъп до анкети, които са достъпни само до patron-и
Приятел на шоуто
$5 or more per month
 • Достъп до съдържание, достъпно само за патрони
 • Достъп до чат сървър в Discord с други герои и водещите
 • Пакет стикери с логото на шоуто (дават се всяка година, различен дизайн за всеки сезон)
 • Плюс всички предишни награди
Includes Discord rewards
Герой на шоуто
$15 or more per month
 • Дизайнерски Popsocket (от www.popsockets.com) на шоуто (дава се всяка година, има различен дизайн)
 • Покана за Beercast – да пием бира с останалите патрони и гости на шоуто (стремим се към веднъж на месец, че да не се алкохолизираме)
 • Плюс всички предишни награди
Includes Discord rewards
Бок на шоуто
$50 or more per month
 • Споменаване чрез нейтив реклама в началото на шоуто. По едно споменаване за всеки излъчен епизод. Обсъждаме я заедно, трябва да има смисъл за аудиторията на шоуто;
 • 3 покани за Discord-а на ГЍ;
 • Плюс всички предишни награди.
Includes Discord rewards