Говори ѝнтернет is creating Podcast
119

patrons

Tiers
Patron на ГЍ
$1 or more per month
 • Споменаване във финалните надписи на шоуто
 • Достъп до анкети, които са достъпни само до patron-и
Транзѝсторист
$5 or more per month
 • Достъп до съдържание, достъпно само за патрони
 • Достъп до чат сървър в Discord с други герои и водещите
 • Пакет стикери с логото на шоуто (дават се всяка година, различен дизайн за всеки сезон)
 • Плюс всички предишни награди
Includes Discord rewards
Чѝлист
$5 or more per month
 • Достъп до съдържание, достъпно само за патрони
 • Достъп до чат сървър в Discord с други герои и водещите
 • Пакет стикери с логото на шоуто (дават се всяка година, различен дизайн за всеки сезон)
 • Плюс всички предишни награди
Includes Discord rewards
Експланатор
$5 or more per month

Човек, подкрепящ подкаста Експлейнърът на ГИ

Includes Discord rewards
Приятел на шоуто ГЍ
$5 or more per month

Избирайки този tier подкрепяте развитието на подкаста Говори ѝнтернет. В замяна получавате:

 • Достъп до съдържание, достъпно само за патрони
 • Достъп до чат сървър в Discord с други герои, водещите и гости на шоуто
Includes Discord rewards
Герой на Мрежата
$15 or more per month

Избирайки този tier подкрепяте развитието на всички подкасти в мрежата. В замяна получавате:

 • Тениска на Говори ѝнтернет
 • Набор от стикери
 • Тениска на Транзѝстор или Дроб и Чѝли или Експлейнарът на Гѝ
 • Покана за Beercast (месечно събитие, което правим в различен бар и каним други герои и гости на мрежата)
 • Плюс всички предишни награди
Includes Discord rewards
Бок на шоуто
$50 or more per month (sold out!)
 • Споменаване чрез нейтив реклама в началото на шоуто. По едно споменаване за всеки излъчен епизод. Обсъждаме я заедно, трябва да има смисъл за аудиторията на шоуто;
 • 3 покани за Discord-а на ГЍ;
 • Плюс всички предишни награди.
Includes Discord rewards

Recent posts by Говори ѝнтернет

Tiers
Patron на ГЍ
$1 or more per month
 • Споменаване във финалните надписи на шоуто
 • Достъп до анкети, които са достъпни само до patron-и
Транзѝсторист
$5 or more per month
 • Достъп до съдържание, достъпно само за патрони
 • Достъп до чат сървър в Discord с други герои и водещите
 • Пакет стикери с логото на шоуто (дават се всяка година, различен дизайн за всеки сезон)
 • Плюс всички предишни награди
Includes Discord rewards
Чѝлист
$5 or more per month
 • Достъп до съдържание, достъпно само за патрони
 • Достъп до чат сървър в Discord с други герои и водещите
 • Пакет стикери с логото на шоуто (дават се всяка година, различен дизайн за всеки сезон)
 • Плюс всички предишни награди
Includes Discord rewards
Експланатор
$5 or more per month

Човек, подкрепящ подкаста Експлейнърът на ГИ

Includes Discord rewards
Приятел на шоуто ГЍ
$5 or more per month

Избирайки този tier подкрепяте развитието на подкаста Говори ѝнтернет. В замяна получавате:

 • Достъп до съдържание, достъпно само за патрони
 • Достъп до чат сървър в Discord с други герои, водещите и гости на шоуто
Includes Discord rewards
Герой на Мрежата
$15 or more per month

Избирайки този tier подкрепяте развитието на всички подкасти в мрежата. В замяна получавате:

 • Тениска на Говори ѝнтернет
 • Набор от стикери
 • Тениска на Транзѝстор или Дроб и Чѝли или Експлейнарът на Гѝ
 • Покана за Beercast (месечно събитие, което правим в различен бар и каним други герои и гости на мрежата)
 • Плюс всички предишни награди
Includes Discord rewards
Бок на шоуто
$50 or more per month (sold out!)
 • Споменаване чрез нейтив реклама в началото на шоуто. По едно споменаване за всеки излъчен епизод. Обсъждаме я заедно, трябва да има смисъл за аудиторията на шоуто;
 • 3 покани за Discord-а на ГЍ;
 • Плюс всички предишни награди.
Includes Discord rewards