Говори ѝнтернет

is creating Podcast

Select a membership level

Patron на ГЍ
reward item
$1
per month
  • Споменаване във финалните надписи на шоуто
  • Достъп до анкети, които са достъпни само до patron-и
Транзѝсторист
reward item
$5
per month
  • Достъп до съдържание, достъпно само за патрони
  • Достъп до чат сървър в Discord с други герои и водещите
  • Пакет стикери с логото на шоуто (дават се всяка година, различен дизайн за всеки сезон)
  • Плюс всички предишни награди
Includes Discord benefits
Чѝлист
reward item
$5
per month
  • Достъп до съдържание, достъпно само за патрони
  • Достъп до чат сървър в Discord с други герои и водещите
  • Пакет стикери с логото на шоуто (дават се всяка година, различен дизайн за всеки сезон)
  • Плюс всички предишни награди
Includes Discord benefits

211

patrons

Become a patron to

46
Unlock 46 exclusive posts
Be part of the community
Listen anywhere
Connect via private message

Recent posts by Говори ѝнтернет

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits