Говори ѝнтернет

is creating Podcast
Select a membership level
Patron на ГЍ
$1
per month
  • Споменаване във финалните надписи на шоуто
  • Достъп до анкети, които са достъпни само до patron-и
Транзѝсторист
$5
per month
  • Достъп до съдържание, достъпно само за патрони
  • Достъп до чат сървър в Discord с други герои и водещите
  • Пакет стикери с логото на шоуто (дават се всяка година, различен дизайн за всеки сезон)
  • Плюс всички предишни награди
Includes Discord rewards
Чѝлист
$5
per month
  • Достъп до съдържание, достъпно само за патрони
  • Достъп до чат сървър в Discord с други герои и водещите
  • Пакет стикери с логото на шоуто (дават се всяка година, различен дизайн за всеки сезон)
  • Плюс всички предишни награди
Includes Discord rewards

157

patrons

Recent posts by Говори ѝнтернет