Hagay Giller is creating Webcomics

$1 /creation
תודה אישית מאוירת באימייל + עדכונים על פרויקטים עתידיים לפני כולם!

$5 /creation
תודה אישית מאוירת + עותק דיגיטלי של הספר 'דוגיסטאן'!

$10 /creation
כל הדברים מקודם + עותק דיגיטלי של כל חוברות דוגי ליברצם!

$15 /creation
כל הדברים מקודם + הדפס חתום של סטריפ לבחירתכם!

$20 /creation
וואו, זה כבר סכום מכובד! כל הדברים מקודם + חולצה במהדורה מוגבלת!

$25 /creation
כל הדברים מקודם + ציור (עד גודל A4, דיגיטלי או ידני לבחירתכם) בכל נושא שתבחרו בגבול ההגיון!