Photoshop 4U is creating TRAINING VIDEOS FOR GRAPHIC DESIGN
8

patrons


Rewards
! נהדר, כי מגיע לכם
$3 or more per month
בטל נעילה של תוכן מיוחד, שזמין רק לפטרונים.
 •  חלק מהמוצרים שבחנות תקבלו בחינם! 
 • כאן תוכלו להוריד קבצי PSD מקוריים של הסרטונים של Photoshop 4U בכל פעם שעולה סרטון חדש.
 •  בנוסף לכל התגמולים הקודמים 
...אתם מקבלים את כל המוצרים שבחנות בחינם כולל
$5 or more per month
 בטל נעילה של תוכן מיוחד, שזמין רק לפטרונים.
 • אתם מקבלים את כל המוצרים שבחנות בחינם!
 • הורד קבצי וידאו ואפקטים מיוחדים.
 • כאן תוכלו להוריד קבצי PSD מקוריים של הסרטונים של Photoshop 4U בכל פעם שעולה סרטון חדש.
 •  בנוסף לכל התגמולים הקודמים 
!בואו נדבר מאחורי הקלעים פנים בפנים
$15 or more per month
מאחורי הקלעים ושיחות 
 • שיחה חודשית רק אתכם!!! 
 • רוצים לראות איך אני עושה את הסרטונים שלי?
 • תהליך היצירה & וסרטוני הדרכה 
 •  בנוסף לכל התגמולים הקודמים
Goals
5% complete

המטרה שלי היא, להמשיך ליצור סרטוני הסברה איכותיים בחינם על בסיס יומי ולהגיע לכמה שיותר אנשים שרוצים ואוהבים ללמוד הכל לבד!
1 of 1

Recent posts by Photoshop 4U

Rewards
! נהדר, כי מגיע לכם
$3 or more per month
בטל נעילה של תוכן מיוחד, שזמין רק לפטרונים.
 •  חלק מהמוצרים שבחנות תקבלו בחינם! 
 • כאן תוכלו להוריד קבצי PSD מקוריים של הסרטונים של Photoshop 4U בכל פעם שעולה סרטון חדש.
 •  בנוסף לכל התגמולים הקודמים 
...אתם מקבלים את כל המוצרים שבחנות בחינם כולל
$5 or more per month
 בטל נעילה של תוכן מיוחד, שזמין רק לפטרונים.
 • אתם מקבלים את כל המוצרים שבחנות בחינם!
 • הורד קבצי וידאו ואפקטים מיוחדים.
 • כאן תוכלו להוריד קבצי PSD מקוריים של הסרטונים של Photoshop 4U בכל פעם שעולה סרטון חדש.
 •  בנוסף לכל התגמולים הקודמים 
!בואו נדבר מאחורי הקלעים פנים בפנים
$15 or more per month
מאחורי הקלעים ושיחות 
 • שיחה חודשית רק אתכם!!! 
 • רוצים לראות איך אני עושה את הסרטונים שלי?
 • תהליך היצירה & וסרטוני הדרכה 
 •  בנוסף לכל התגמולים הקודמים