Long Nguyen is creating videos about English for Vietnamese learners
0

patrons

$0
per creation
Goals
$0 of $5 per creation
Nếu kênh này của mình đạt được chỉ 5 USD / tháng.
Mình sẽ làm 1 video cảm ơn từng bạn một đã giúp mình.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1 of 1

Recent posts by Long Nguyen