Hatza.eus

is creating hatza.eus bloga
By becoming a patron of Hatza.eus you'll be an active participant in their creative process.

Select a membership level

Hatzamarra
$1
per month

Jarraitzailea zara ofizialki. Esker ona adierazteko webgunean zure izena agertuko da babesle modura. Mila esker!

Ahari Beltza
$3
per month

Artikuluak jasoko dituzu Hatza.eus webgunean publikatu aurretik.  Eta baita ere esker ona adierazteko webgunean azalduko zara babesle modura. Mila esker! 

Latxa
$6
per month

Artikulu bereziak sortzen baditugu zuentzat izango dira. Publikatzen ez ditugun gauzak eta tutorial batzuk ere publikatu ditzazkegu denbora izanez gero eta ala eskatzen badiguzue. Hau eta aurreko  blokeetako gauzak.  Mila esker!

0

patrons

$0

per month

About

Hatza. Zientzia eta bere historia. Is a Basque online magazine about science and its history. We will share our new discoveries in science and its history and if we have some time we will share howtos and we can spend with you or show you our research moments.

Hatzan zientzia eta bere historiari buruzko artikuak jartzea dugu helburu. Artikulu originalak gure egunerokoan aztertzen ditugun gauzen ingurukoak. Denbora dugun ahala ere artikulu hauetara nola iritsi garen ere jarriko dugu eta gauza ezberdinak nola egiten ditugun ere konpartitzeko aukera eman nahi dizuegu.
How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits