The Digital Rights movement

The Digital Rights movement

creating התנועה לזכויות דיגיטליות יוצרת חופש ביטוי ופרטיות בישרא

Select a membership level

יאללה אחים שלי אני איתכם

reward item
reward item
$2
/ month
סמלי זה הכי חשוב! גם 2$ לחודש יעזרו לנו להילחם מול הכוחות החשוכים שרוצים להפוך אותנו למדינת מעקב, ובזכותכם, נוכל להמשיך עוד יום בקרב!
MOST POPULAR

לוחמי פרטיות

reward item
reward item
$5
/ month
לא עשו אתכם באצבע. אתם יודעים שבשביל פרטיות צריך להילחם. בשביל זכויות צריך לעבוד. התמיכה שלכם תהפוך אתכם ללוחמי פרטיות אמיתיים ותאפשר לנו לרוץ קדימה

אנשים שאין להם מה להסתיר

reward item
reward item
$10
/ month
גם אנשים שאין להם מה להסתיר יודעים שהפרטיות היא המיצוי של החירות. היכולת לפעול בחופשיות. הידיעה שאתם לא כבולים. וכדי לשמור על הזכויות הללו צריך להילחם. אתם אבירים אמיתיים. אתם הלוחמים שלהם חיכינו

גיבורי זכויות דיגיטליות

reward item
reward item
$20
/ month
איזה מלחמה שאתם עושים! תמיכה של 20$ לחודש ממש תעיף אותנו. אנחנו מודים לכם ויודעים שאתם הגיבורים האמיתיים של מלחמת הפרטיות הישראלית! יש! איזה כיף שאתם איתנו!

עמוק בדיפ ווב

reward item
reward item
$50
/ month
אתם שראיתם כמה זה קשה להילחם, וכמה זמן זה לוקח, יודעים שתמיכה שלכם תיקח אותנו רחוק ותעשה יותר חופש ביטוי ויותר זכיות דיגיטליות בישראל. אין כמוכם

יאללה אחים שלי אני איתכם

reward item
reward item
$2
/ month
סמלי זה הכי חשוב! גם 2$ לחודש יעזרו לנו להילחם מול הכוחות החשוכים שרוצים להפוך אותנו למדינת מעקב, ובזכותכם, נוכל להמשיך עוד יום בקרב!
MOST POPULAR

לוחמי פרטיות

reward item
reward item
$5
/ month
לא עשו אתכם באצבע. אתם יודעים שבשביל פרטיות צריך להילחם. בשביל זכויות צריך לעבוד. התמיכה שלכם תהפוך אתכם ללוחמי פרטיות אמיתיים ותאפשר לנו לרוץ קדימה

אנשים שאין להם מה להסתיר

reward item
reward item
$10
/ month
גם אנשים שאין להם מה להסתיר יודעים שהפרטיות היא המיצוי של החירות. היכולת לפעול בחופשיות. הידיעה שאתם לא כבולים. וכדי לשמור על הזכויות הללו צריך להילחם. אתם אבירים אמיתיים. אתם הלוחמים שלהם חיכינו

42

patrons

$238

per month

About The Digital Rights movement

Recent posts by The Digital Rights movement