İkinci

is creating the voice of the social democratic municipalities in Turkey

Select a membership level

Support | Destekle
reward item
$1
per month
Be the voice of social democrat municipalities in Turkey.
---
Türkiye'deki sosyal demokrat belediyelerin sesi olun.
Shoulder to shoulder | Omuz ver
reward item
$2
per month
Allows the creation of digital content for the social democrat municipalities in Turkey.
---
Türkiye'deki sosyal demokrat belediyelerin dijital içerikler oluşturmasına imkan tanıyın.
Be sound | Ses ver
reward item
$5
per month
Announce the voice of the social democrat municipalities in Turkey to the world.
---
Türkiye'deki sosyal demokrat belediyelerin sesini dünyaya duyurun.

3

patrons

About

In Turkey, municipalities managed by the social democrats under pressure from the government and because of financial difficulties they cannot make their voices heard on social media. The İkinci social democrat is voice of the municipalities; it announces its works, does its visual works and even announces it to the world. Be the voice of social democratic municipalities by supporting us.
--------------------------------------------------------------------------------
Türkiye'de sosyal demokratların yönettiği belediyeler iktidarın baskısı altında ve maddi zorluklar nedeniyle de sosyal medyada seslerini duyuramıyorlar. İkinci sosyal demokrat belediyelerin sesi oluyor; çalışmalarını duyuruyor, görsel işlerini yapıyor ve hatta bunu dünyaya duyuruyor. Siz de bize destek olarak sosyal demokrat belediyelerin sesi olun.
Goals
0% complete
With the monthly fee we set, we will design the contents of social democratic municipalities and announce their work to the world.
---
Belirlediğimiz aylık ücret ile sosyal demokrat belediyelerin içeriklerini tasarlayıp, çalışmalarını dünyaya duyuracağız.
1 of 1
How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits