Lars Steffensen is creating Undervisning og formidling om psykologi og psykiatri
0
patrons
Stress, depression, misbrug og mistrivsel er en del af hverdagen for en stor del af befolkningen. Samtidigt er der mange tegn på at vi kunne gøre det bedre. Bedre forhold, bedre trivsel, bedre behandling, bedre forebyggelse og bedre omsorg. 

Den offentlige debat er meget fokuseret på stress, psykisk sygdom, behandling og psykiatri. Men debatten er som regel fokuseret på administration af midler, adgang til offentligt støttet behandling og budgetter for indsatsen. 

Impulskontrol.dk er i stedet fokuseret på kvaliteten af indsatsen og muligheder for at gøre det bedre. Vi bringer artikler, der handler om årsager til problemer og psykisk sygdom og artikler der peger på nye muligheder for psykoedukation (viden om hjerne og adfærd), færdighedstræning, behandling og forebyggelse. 

Der bringes artikler der er rettet mod klienter, patienter, terapeuter og pårørende. I mange tilfælde bygger disse artikler på ny forskning. Eller overset forskning. I andre tilfælde er det introduktioner til viden, som er relevant eller nyttig for såvel terapeuter, klienter og pårørende. Eller relevante for beslutningstagere, der kan påvirke de tilbud som danskere har adgang til. 
Tiers
Impulskontrol støttemedlem
$5 or more per month
Bliv støttemedlem for impulskontrol.dk
Includes Discord rewards
Terapeut profil annonce
$10 or more per month
Includes Discord rewards
Goals
0% complete
Impulskontrol.dk er efterhånden blevet en resource for en række personer og vi har fået gode tilbagemeldinger fra vores brugere. Hvis du har samme oplevelse, så vil jeg bede dig overveje at blive støttemedlem for impulskontrol.dk 

impulskontrol.dk ønsker at påvirke debat og udvikling i retning af bedre kvalitet i psykologisk og psykiatrisk behandling. 

Vi bringer populærvidenskabelige artikler om diagnoser, behandling og symptomer. Vi forsøger at holde balancen mellem at være saglige og tilstrækkeligt tilgængelige for en bred kreds af patienter, klienter, terapeuter og pårørende. 

Den daglige drift varetages af mig (Lars Steffensen), men jeg har opbakning fra en snæver kreds som støtter projektet. Det er planen at støtten på sigt kan give mig mulighed for at levere en fuldtids indsats. 

1 of 1
Stress, depression, misbrug og mistrivsel er en del af hverdagen for en stor del af befolkningen. Samtidigt er der mange tegn på at vi kunne gøre det bedre. Bedre forhold, bedre trivsel, bedre behandling, bedre forebyggelse og bedre omsorg. 

Den offentlige debat er meget fokuseret på stress, psykisk sygdom, behandling og psykiatri. Men debatten er som regel fokuseret på administration af midler, adgang til offentligt støttet behandling og budgetter for indsatsen. 

Impulskontrol.dk er i stedet fokuseret på kvaliteten af indsatsen og muligheder for at gøre det bedre. Vi bringer artikler, der handler om årsager til problemer og psykisk sygdom og artikler der peger på nye muligheder for psykoedukation (viden om hjerne og adfærd), færdighedstræning, behandling og forebyggelse. 

Der bringes artikler der er rettet mod klienter, patienter, terapeuter og pårørende. I mange tilfælde bygger disse artikler på ny forskning. Eller overset forskning. I andre tilfælde er det introduktioner til viden, som er relevant eller nyttig for såvel terapeuter, klienter og pårørende. Eller relevante for beslutningstagere, der kan påvirke de tilbud som danskere har adgang til. 

Recent posts by Lars Steffensen

Tiers
Impulskontrol støttemedlem
$5 or more per month
Bliv støttemedlem for impulskontrol.dk
Includes Discord rewards
Terapeut profil annonce
$10 or more per month
Includes Discord rewards