hmmm...

is creating podcasts

Select a membership level

Ak chcete zmeniť svet

$1.50
per month

Na zmenu sveta netreba veľa, niekedy len jedno euro za mesiac. Aj to je pre nás dôležitá suma s ktorou sa dajú robiť divy. Nemusíte sa hanbiť, že nemáte viac. Buďte takí hrdí ako Vám my budeme vďační:)

Ak Vám chýba odborná diskusia

$6.50
per month

Medzi ľuďmi je to už tak, rešpektovaný je viac ten, kto kričí, ako ten, čo robí. Poukazovať na problémy však nestačí. O duševnom zdraví, sociálnom systéme, či moderných technológiách sa treba rozprávať vecne a odborne a prehlbovať, spochybňovať a revidovať neustále naše vedomosti. Len tak sa vyhneme šíreniu poloprávd a mýtov, zachytíme nastupujúce trendy a budeme môcť včas a účinne pomáhať deťom a mladým ľuďom v núdzi. Za vašich 5 eur mesačne budeme môcť spolupracovať s najlepšími odborníkmi a poskytovať im mediálny priestor. 


Za odmenu sa Vás uvedieme v titulkoch:)

Ak ste dobrí rodičia

$19.50
per month

Tak isto viete, že nie každé dieťa má rovnaké šťastie. Fyzické a psychické násilie, sexuálne zneužívanie, či zanedbávanie nie sú na Slovensku neznámym javom. Ale verejnosť si pred nimi často zakrýva oči a inštitúcie nedokážu dostatočne pružne reagovať. Preto o tom treba vytrvalo hovoriť. Za vašich päťnásť eur mesačne sa nielen budeme môcť dlhodobo venovať témam domáceho násilia, ale podporíte nimi aj linku dôvery IPcko.sk, ktorej psychológovia poskytujú poradenstvo a podporu jeho obetiam.


Na oplátku budete uvedení v titulkoch a zašleme vám zvýhodnené ponuky na vzdelávacie kurzy IPčka, ktoré sú určené rodičom a pracovníkom s deťmi a mládežou.2

patrons

$5

per month

About hmmm...

hmmm... je podcast internetovej linky dôvery IPcko.sk. Tá funguje od roku 2012 a za ten čas nás, psychológov a psychologičky,  oslovili deti a mladí ľudia už viac ako 120-tisíckrát. Preto veríme v pomáhajúcu silu slova a rozhovoru, či už ide o zlomené srdce, úzkosti a depresie, domáce násilie, alebo aj stratu chuti žiť.

Nie vždy však má mladý človek možnosť okamžite nás kontaktovať. A nie vždy tu pre neho môžeme byť. Preto veríme aj ďalším veciam - destigmatizácii a normalizácii duševných ťažkostí, informovaniu verejnosti o problémoch detí a mladých ľudí a vzdelávaniu a osvete o riešeniach a možnostiach pomoci.

A na to všetko nám slúži podcast hmmm... Vďaka nemu môžeme dať priestor odborníkom, aby zrozumiteľne vysvetlili čo sú duševné ťažkosti a ako s nimi bojovať, psychológom IPčka, aby upozornili verejnosť na aktuálne problémy, s ktorými deti a mladí ľudia zápasia, alebo ho využiť ako prostriedok online terénneho programu, s jasnými informáciami o možnostiach riešenia konkrétnych situácii.

hmmm... si naši poslucháči vypočuli už viac ako 10-tisíckrát a už dnes vidíme, že má pozitívny dopad na životy našich klientov. Chceli by sme, aby toto číslo naďalej rástlo, to však bude možné len ak budeme dlhodobo tvoriť a to bude možné len s Vašou pomocou.

Pretože to, čo robíme nebude nikdy ziskové. Nerobíme zábavu, ani biznis. My len zachraňujeme životy.

A Vy môžete spolu s nami.

Recent posts by hmmm...

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits