Justice for All Initiative

Justice for All Initiative

IPV Podcast

Select a membership level

Приятел

$3.50
per month
Приятелите са всички наши слушатели, които харесват нашето съдържание и желаят да продължим и да се развиваме. 
  • Patron-only chat community
You might like

Дарител

$10.50
per month
Дарителите са всички онези, които ни слушат редовно, но искат да ни помогнат да повишим качественото съдържание и добрия образ и звук.
  • Patron-only chat community

Инвеститор

$26
per month
Всеки осиновител подпомата дължосрочното развиетие на ИПВ Подкаст като алтернативна медия включително и в инвестирането на по-добро оборудване и обучение на екипа.
  • Patron-only chat community

14

patrons

$112

per month

About Justice for All Initiative

Това е страницата на ИПВ Подкаст в Patreon.
Чрез страница ще насърчим нашите подръжници, които харесват и слушат първия подкаст за правосъдие и съдебна реформа на български език да ни подкрепят. Подкаста се намира на всички известни подкаст платформи, но съвсем скоро и на видео в Youtube. Чрез даренията оттук ще можем да пуснем подкаста на видео, да оборудваме студиото, да закупим техниката, която е нужна, да заплатим абонаментите на програмите, които ще ползваме за видео излъчване. С това съдържание очакваме да повишим правната култура на слушателите и да изградим позиция по ключови въпроси нужни за обновлението на България. 

Become a patron to

29
Unlock 29 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message

Recent posts by Justice for All Initiative