I. T. Hammar is creating ink drawings and oil paintings
3

patrons

$14
per month
Hei, og velkommen til Patreonsiden min!
(For English version, scroll down)

Jeg heter I. T. (eller Ingrid Therese) og jeg tegner tegninger og maler malerier!

På denne siden kan du følge med på hvordan bildene blir til, se nye kunstverk før jeg legger de ut andre steder, og mye mer gøy!!!

For alle:
* Alt jeg legger ut andre steder som har med kunsten min å gjøre: nye kunstverk + litt work in progress, kunsttips, videoer osv.

For alle patrons (1$ eller mer per måned):
* Ekstra work-in-progress-innlegg (vanligvis ett i uka eller mer)!
* Tilgang til mine Patreon Lens-posts (hvert innlegg er tilgjengelig i 24 timer).

For 10$+ patrons:
* Tidlig tilgang til bilder av nye kunstverk (minimum to dager før andre på patreon, nettsiden min, facebook, instagram og deviantart)!

For 35$+ patrons:
* Tilgang til å laste ned større scans av tegninger med høyere oppløsning enn jeg legger ut ellers!
* Min fulle velsignelse til å printe ut hvilket som helst av mine kunstverk til eget bruk (til å henge opp hjemme hos deg, fargelegge, printe på t-skjorte du skal bruke selv osv.) og til å tatovere ett eller flere av mine kunstverk på deg selv! (Siden jeg ikke lager prints av nye arbeider lenger er dette den eneste måten du vil få tak i prints av nye arbeider på, med unntak av eventuelle bøker, kalendere eller lignende samlinger av arbeider jeg kan finne på å printe i fremtiden. Bare husk at siden kopiene du printer ut ikke er signerte og nummererte av meg har de kun dekorativ verdi, og du har selvfølgelig ikke lov til å printe ut arbeidene mine i noen som helst form for å selge.)

***Og alle nivåer får selvfølgelig også belønningene til lavere nivåer!***

Håper du liker siden min, og velkommen til både Patrons og følgere! <3

- IT
---
Hi, and welcome to my Patreon page!

My name is I. T. (or Ingrid Therese) and I draw drawings and paint paintings!

On this page you can see how my artworks are made, see new artworks before I post them other places, and lots of more fun stuff!!!

For everyone:
* Everything I post other places that has to do with my art: new artwork + a little work in progress, art tips, videos and such.

For all patrons (1$ or more per month):
* Extra work in progress posts (usually one a week or more)!
* Access to my Patreon Lens posts (each post is available for 24 hours).

For 10$+ patrons:
* Early access to pictures of new artwork (at least two days before other people on Patreon, my website, facebook, instagram and deviantart)!

For 35+ patrons:
* Access to download larger scans of drawings with higher resolution than the ones I post elsewhere!
*My full blessing to print out whichever one of my artworks you like for your own use (to hang in your house, for coloring, printing on your own t-shirts and such) and to tattoo one or more of my works on yourself! (Since I don’t make prints of my new works anymore this will be the only way you can get prints of my new works, with the exception of possible books, calendars or similar collections of works that I could eventually decide to print in the future. Just remember that since the copies you print on your own are not signed or numbered by me they only have decorative value, and you are of course not allowed to print my works in any form for sale.)

***And of course all tiers also get the rewards of lower tiers!***

Hope you like my page, and welcome to both Patrons and followers! <3

- IT
Tiers
Fan
$1 or more per month 2 patrons
Takk for at du er en patron!

Du får:


* Alt som er tilgjengelig for alle

+

* Ekstra work-in-progress-innlegg (vanligvis ett i uka eller mer)! 

* Tilgang til mine Patreon Lens-posts (hvert innlegg er tilgjengelig i 24 timer). 


<3 


Thanks for being a patron!

You get:


* Everything that is available for everyone

+

* Extra work in progress posts (usually one a week or more)!

* Access to my Patreon Lens posts (each post is available for 24 hours).


Samler / Collector
$10 or more per month 0 patrons
Takk for at du er en patron!

Du får:


* Alt som er tilgjengelig for alle

* Alt fra 1$+ nivået

+

* Tidlig tilgang til bilder av nye kunstverk (minimum to dager før andre på patreon, nettsiden min, facebook, instagram og deviantart)! 


<3 


Thanks for being a patron!

You get:


* Everything that is available for everyone

* Everything from the 1$+ tier

+

* Early access to pictures of new artwork (at least two days before other people on Patreon, my website, facebook, instagram and deviantart)!

Personlig museum / Personal museum
$35 or more per month 0 patrons
Takk for at du er en patron!

Du får:


* Alt som er tilgjengelig for alle

* Alt fra 1$+ nivået

* Alt fra 10$+ nivået

+

* Tilgang til å laste ned større scans av tegninger med høyere oppløsning enn jeg legger ut ellers!

* Min fulle velsignelse til å printe ut hvilket som helst av mine kunstverk til eget bruk (til å henge opp hjemme hos deg, fargelegge, printe på t-skjorte du skal bruke selv osv.) og til å tatovere ett eller flere av mine kunstverk på deg selv! (Siden jeg ikke lager prints av nye arbeider lenger er dette den eneste måten du vil få tak i prints av nye arbeider på, med unntak av eventuelle bøker, kalendere eller lignende samlinger av arbeider jeg kan finne på å printe i fremtiden. Bare husk at siden kopiene du printer ut ikke er signerte og nummererte av meg har de kun dekorativ verdi, og du har selvfølgelig ikke lov til å printe ut arbeidene mine i noen som helst form for å selge.)


<3 


Thanks for being a patron!

You get:


* Everything that is available for everyone

* Everything from the 1$+ tier

* Everything from the 10$+ tier

+

* Access to download larger scans of drawings with higher resolution than the ones I post elsewhere! 

* My full blessing to print out whichever one of my artworks you like for your own use (to hang in your house, for coloring, printing on your own t-shirts and such) and to tattoo one or more of my works on yourself! (Since I don’t make prints of my new works anymore this will be the only way you can get prints of my new works, with the exception of possible books, calendars or similar collections of works that I could eventually decide to print in the future. Just remember that since the copies you print on your own are not signed or numbered by me they only have decorative value, and you are of course not allowed to print my works in any form for sale.)

Hei, og velkommen til Patreonsiden min!
(For English version, scroll down)

Jeg heter I. T. (eller Ingrid Therese) og jeg tegner tegninger og maler malerier!

På denne siden kan du følge med på hvordan bildene blir til, se nye kunstverk før jeg legger de ut andre steder, og mye mer gøy!!!

For alle:
* Alt jeg legger ut andre steder som har med kunsten min å gjøre: nye kunstverk + litt work in progress, kunsttips, videoer osv.

For alle patrons (1$ eller mer per måned):
* Ekstra work-in-progress-innlegg (vanligvis ett i uka eller mer)!
* Tilgang til mine Patreon Lens-posts (hvert innlegg er tilgjengelig i 24 timer).

For 10$+ patrons:
* Tidlig tilgang til bilder av nye kunstverk (minimum to dager før andre på patreon, nettsiden min, facebook, instagram og deviantart)!

For 35$+ patrons:
* Tilgang til å laste ned større scans av tegninger med høyere oppløsning enn jeg legger ut ellers!
* Min fulle velsignelse til å printe ut hvilket som helst av mine kunstverk til eget bruk (til å henge opp hjemme hos deg, fargelegge, printe på t-skjorte du skal bruke selv osv.) og til å tatovere ett eller flere av mine kunstverk på deg selv! (Siden jeg ikke lager prints av nye arbeider lenger er dette den eneste måten du vil få tak i prints av nye arbeider på, med unntak av eventuelle bøker, kalendere eller lignende samlinger av arbeider jeg kan finne på å printe i fremtiden. Bare husk at siden kopiene du printer ut ikke er signerte og nummererte av meg har de kun dekorativ verdi, og du har selvfølgelig ikke lov til å printe ut arbeidene mine i noen som helst form for å selge.)

***Og alle nivåer får selvfølgelig også belønningene til lavere nivåer!***

Håper du liker siden min, og velkommen til både Patrons og følgere! <3

- IT
---
Hi, and welcome to my Patreon page!

My name is I. T. (or Ingrid Therese) and I draw drawings and paint paintings!

On this page you can see how my artworks are made, see new artworks before I post them other places, and lots of more fun stuff!!!

For everyone:
* Everything I post other places that has to do with my art: new artwork + a little work in progress, art tips, videos and such.

For all patrons (1$ or more per month):
* Extra work in progress posts (usually one a week or more)!
* Access to my Patreon Lens posts (each post is available for 24 hours).

For 10$+ patrons:
* Early access to pictures of new artwork (at least two days before other people on Patreon, my website, facebook, instagram and deviantart)!

For 35+ patrons:
* Access to download larger scans of drawings with higher resolution than the ones I post elsewhere!
*My full blessing to print out whichever one of my artworks you like for your own use (to hang in your house, for coloring, printing on your own t-shirts and such) and to tattoo one or more of my works on yourself! (Since I don’t make prints of my new works anymore this will be the only way you can get prints of my new works, with the exception of possible books, calendars or similar collections of works that I could eventually decide to print in the future. Just remember that since the copies you print on your own are not signed or numbered by me they only have decorative value, and you are of course not allowed to print my works in any form for sale.)

***And of course all tiers also get the rewards of lower tiers!***

Hope you like my page, and welcome to both Patrons and followers! <3

- IT

Recent posts by I. T. Hammar

Tiers
Fan
$1 or more per month 2 patrons
Takk for at du er en patron!

Du får:


* Alt som er tilgjengelig for alle

+

* Ekstra work-in-progress-innlegg (vanligvis ett i uka eller mer)! 

* Tilgang til mine Patreon Lens-posts (hvert innlegg er tilgjengelig i 24 timer). 


<3 


Thanks for being a patron!

You get:


* Everything that is available for everyone

+

* Extra work in progress posts (usually one a week or more)!

* Access to my Patreon Lens posts (each post is available for 24 hours).


Samler / Collector
$10 or more per month 0 patrons
Takk for at du er en patron!

Du får:


* Alt som er tilgjengelig for alle

* Alt fra 1$+ nivået

+

* Tidlig tilgang til bilder av nye kunstverk (minimum to dager før andre på patreon, nettsiden min, facebook, instagram og deviantart)! 


<3 


Thanks for being a patron!

You get:


* Everything that is available for everyone

* Everything from the 1$+ tier

+

* Early access to pictures of new artwork (at least two days before other people on Patreon, my website, facebook, instagram and deviantart)!

Personlig museum / Personal museum
$35 or more per month 0 patrons
Takk for at du er en patron!

Du får:


* Alt som er tilgjengelig for alle

* Alt fra 1$+ nivået

* Alt fra 10$+ nivået

+

* Tilgang til å laste ned større scans av tegninger med høyere oppløsning enn jeg legger ut ellers!

* Min fulle velsignelse til å printe ut hvilket som helst av mine kunstverk til eget bruk (til å henge opp hjemme hos deg, fargelegge, printe på t-skjorte du skal bruke selv osv.) og til å tatovere ett eller flere av mine kunstverk på deg selv! (Siden jeg ikke lager prints av nye arbeider lenger er dette den eneste måten du vil få tak i prints av nye arbeider på, med unntak av eventuelle bøker, kalendere eller lignende samlinger av arbeider jeg kan finne på å printe i fremtiden. Bare husk at siden kopiene du printer ut ikke er signerte og nummererte av meg har de kun dekorativ verdi, og du har selvfølgelig ikke lov til å printe ut arbeidene mine i noen som helst form for å selge.)


<3 


Thanks for being a patron!

You get:


* Everything that is available for everyone

* Everything from the 1$+ tier

* Everything from the 10$+ tier

+

* Access to download larger scans of drawings with higher resolution than the ones I post elsewhere! 

* My full blessing to print out whichever one of my artworks you like for your own use (to hang in your house, for coloring, printing on your own t-shirts and such) and to tattoo one or more of my works on yourself! (Since I don’t make prints of my new works anymore this will be the only way you can get prints of my new works, with the exception of possible books, calendars or similar collections of works that I could eventually decide to print in the future. Just remember that since the copies you print on your own are not signed or numbered by me they only have decorative value, and you are of course not allowed to print my works in any form for sale.)