I. T. Hammar is creating Oil paintings and ink drawings
2

patrons

$13
per month
Hei og hopp, og velkommen til Patreonsiden min!
(For English version, scroll down)

Mitt navn er I. T., og jeg maler oljemalerier, tegner tegninger, og av og til skriver jeg dikt eller tekster til bildene mine eller kunstnertips på bloggen min www.kunstnerspire.no.

Denne siden er dedikert til arbeidsprosessen så du kan få se hvordan bildene blir til, og hva jeg driver med for tiden. (For flere bilder av ferdige kunstverk, gå til hjemmesiden min www.ithammar.no.) I tillegg vil jeg av og til komme med tilbud eller overraskelser som en takk for at du følger meg her.

Bli en patron!
Hvis du liker det jeg gjør kan du bli en Patron og gi 1$ eller mer i måneden så lenge du har lyst, og bidra til at jeg kan bruke mer tid og penger på kunst! :D Noe kan også bli brukt til å støtte andre skapere på Patreon som jeg tror på.

Få navnet ditt på baksiden av maleriene mine!
Som en ekstra takk for at du er en Patron kan du få navnet ditt bakpå alle malerier som gjøres ferdig mens du er med og bidrar under en «Takk til». Velg belønningen på høyresiden for å bli med på listen.

Doner et engangsbeløp nå!
Hvis du har lyst til å bidra uten å bli Patron kan du spandere kaffe på meg på Ko-Fi.com.

Tusen takk for at du fant siden min, og håper du liker det du ser! :D

- IT


Hey there, and welcome to my Patron-page!

My name is I. T., and I paint oil paintings, draw drawings, and sometimes I write poems and texts to my artworks or artist-tips on my blog www.kunstnerspire.no (So far only in Norwegian, but thinking about translating my posts sometime).

This page is dedicated to the process so you can see how the pictures are made and what I’m working on these days. (For more pictures of finished artworks go to my homepage at www.ithammar.com.) In addition I will occasionally give offers or surprises as a thanks for following me here.

Become a patron!
If you like what I do you can give 1$ or more per month for as long as you like as a Patron, and help me spend more time and money on art! :D Some may also be shared with other creators here on Patreon that I believe in.

Get your name on the back of my paintings!
As an extra thanks for being a Patron you can get your name on the back of all my paintings finished while you are contributing under a «Thanks to». Choose this reward on the right side if you want to be listed.

Give a one-time donation right now!
If you want to contribute without becoming a patron you can buy me coffee at Ko-Fi.com.

Thanks for finding my page, and hope you like what you see! :D

- IT
Tiers
Navnet ditt på baksiden av maleriene mine / Your name on the back of my paintings
$1 or more per month 1 patron
Takk for at du støtter meg! 


Velg denne belønningen hvis du vil ha Patreon-navnet ditt bakpå alle malerier jeg gjør ferdig mens du er en patron under en «takk til». Det må være greit for deg at patreon-navnet ditt kan vises på patreon eller andre steder. 


--

Thanks for supporting me! 


Choose this reward if you want your patron-name on the back of all my paintings completed while you are a patron under a «thanks to». You must be okay with your patreon-name being shown on patron or other places.


Hei og hopp, og velkommen til Patreonsiden min!
(For English version, scroll down)

Mitt navn er I. T., og jeg maler oljemalerier, tegner tegninger, og av og til skriver jeg dikt eller tekster til bildene mine eller kunstnertips på bloggen min www.kunstnerspire.no.

Denne siden er dedikert til arbeidsprosessen så du kan få se hvordan bildene blir til, og hva jeg driver med for tiden. (For flere bilder av ferdige kunstverk, gå til hjemmesiden min www.ithammar.no.) I tillegg vil jeg av og til komme med tilbud eller overraskelser som en takk for at du følger meg her.

Bli en patron!
Hvis du liker det jeg gjør kan du bli en Patron og gi 1$ eller mer i måneden så lenge du har lyst, og bidra til at jeg kan bruke mer tid og penger på kunst! :D Noe kan også bli brukt til å støtte andre skapere på Patreon som jeg tror på.

Få navnet ditt på baksiden av maleriene mine!
Som en ekstra takk for at du er en Patron kan du få navnet ditt bakpå alle malerier som gjøres ferdig mens du er med og bidrar under en «Takk til». Velg belønningen på høyresiden for å bli med på listen.

Doner et engangsbeløp nå!
Hvis du har lyst til å bidra uten å bli Patron kan du spandere kaffe på meg på Ko-Fi.com.

Tusen takk for at du fant siden min, og håper du liker det du ser! :D

- IT


Hey there, and welcome to my Patron-page!

My name is I. T., and I paint oil paintings, draw drawings, and sometimes I write poems and texts to my artworks or artist-tips on my blog www.kunstnerspire.no (So far only in Norwegian, but thinking about translating my posts sometime).

This page is dedicated to the process so you can see how the pictures are made and what I’m working on these days. (For more pictures of finished artworks go to my homepage at www.ithammar.com.) In addition I will occasionally give offers or surprises as a thanks for following me here.

Become a patron!
If you like what I do you can give 1$ or more per month for as long as you like as a Patron, and help me spend more time and money on art! :D Some may also be shared with other creators here on Patreon that I believe in.

Get your name on the back of my paintings!
As an extra thanks for being a Patron you can get your name on the back of all my paintings finished while you are contributing under a «Thanks to». Choose this reward on the right side if you want to be listed.

Give a one-time donation right now!
If you want to contribute without becoming a patron you can buy me coffee at Ko-Fi.com.

Thanks for finding my page, and hope you like what you see! :D

- IT

Recent posts by I. T. Hammar

Tiers
Navnet ditt på baksiden av maleriene mine / Your name on the back of my paintings
$1 or more per month 1 patron
Takk for at du støtter meg! 


Velg denne belønningen hvis du vil ha Patreon-navnet ditt bakpå alle malerier jeg gjør ferdig mens du er en patron under en «takk til». Det må være greit for deg at patreon-navnet ditt kan vises på patreon eller andre steder. 


--

Thanks for supporting me! 


Choose this reward if you want your patron-name on the back of all my paintings completed while you are a patron under a «thanks to». You must be okay with your patreon-name being shown on patron or other places.