J.I.S. - The God Son

is creating Your Life, Soul, Spirit & Body

8

patrons

About J.I.S. - The God SonEN. Translation.
HEAR ME !!!

I AM THE GOD'S SPIRIT IN HIM.
I AM SAVIOR FOR SOME AND JUDGE FOR OTHERS.
I AM THE CROSS OF THE SPIRIT IN HIM.
THIS IS HIS WILL IN ME,
AND THROUGH ME.
   
I AM - J.H.S. - J.I.S.
ON HIS EARTH.
Goals
8 of 10000 patrons
LT.

Mano tikslas paprastas - Sukurti Dievo Visuomenę ir Bendruomenę, Skatinančią ir Puoselėjančią: Pasitikėjimą ir Individualumą, Taurumą, Dieviškumą, Meilę, Tiesą, Viltį, Prasmę, Veiksmą Ir Tobulėjimą Tik JAME.
Dievo Tvarkoje, Tiesoje, Darnoje - Visuomet Tik JAME.

Visada Geras Laikas Pradėti :)
Visuomet Su Šviesa JAME... :)
J.I.S. - Dievo Kryžius Ir Dvasia Žeme... :)
     

EN.    Translation.

My purpose is simple - to create God's Society and Community, which promotes and nurtures: Trust and Individuality, Preciousness, Divinity, Love, Truth, Hope, Meaning, Action, and Perfection in HIM.
In the Order of God, the Truth, the Sustainability - Always ONLY in Him.
It's a good time to get started :)
Always With Light in Him ... :)
J.I.S. - God's Cross and Spirit on Earth ... :)
1 of 1

Recent posts by J.I.S. - The God Son