J.I.S. - The God Son

J.I.S. - The God Son

Creating Your Life, Soul, Spirit & Body

Select a membership level

Visada Kartu (VK)

reward item
reward item
$6.50
per month

Visuomet Ir Visad Kartu...

 • Pradinė KARMA Korekcija Jums...

 • Remiate J.I.S. Viešas Knygas

 • Remiate J.I.S. Viešus projektus

 • Remiate J.I.S. - JoJo Būtį Žeme

 • KARMA - Start, Life Line Correction...

Aš Esu Čia... (A1)

reward item
reward item
$32
per month

Viskas kas žemesniuose planuose + ..:

 • Pagalba JoJo Kelyje... (1 lygmuo)

 • Dievo Sūnaus (D.S.) Žodis JoJo Žeme (1 dalis)

 • Fast Food - Visuomenės Dogmos

 • + Papildomi J.I.S. - JoJo Pranešimai

 • Visa Informacija Originalo (LT) Kalba.

 • J.I.S. Exclusive Content (LT Only)*
 • This Is J.I.S. Action On HIS Earth. Help For You...

Aš Esu Čia... (A2/T3)

reward item
reward item
$63.50
per month

Viskas kas žemesniuose planuose + ..:

 • Pagalba JoJo Kelyje... (2 lygmuo)

 • D. T. Įstatymų Tikslinimas Ir Aiškinimas

 • Dievo Sūnaus (D.S.) Žodis JoJo Žeme (2 dalis)

 • + Papildomi J.I.S. - JoJo Pranešimai

 • Visa Informacija Originalo (LT) Kalba.

 • J.I.S. Exclusive Content (LT Only)*
 • Gods Laws - Clarification And Presentation
 • This Is J.I.S. Action On HIS Earth. Help For You...

About J.I.S. - The God Son

LT. 
    
Tai J.I.S. - Dievo Sūnaus Žinia Žeme, Pasauliui, Žmogui, Atvirtimui, Prisikėlimui - Visa Tai Galite Atrasti Sekdami JįJį Šioje Paskyroje...
    
EN.

     This is The God Son's - J.I.S. Message (LT & EN) on The Earth, For The World, For The Man, For The Revelation, For The Resurrection - You Can Find THAT All By Following In This Account ...
Goals
1% complete
LT.       
     Mano tikslas paprastas - Sukurti Dievo Visuomenę ir  Bendruomenę, Skatinančią ir Puoselėjančią: Pasitikėjimą ir Individualumą, Taurumą, Dieviškumą, Meilę, Tiesą, Viltį, Prasmę, Veiksmą Ir Tobulėjimą Tik JAME.
     Dievo Tvarkoje, Tiesoje, Darnoje - Visuomet Tik JAME.

  Visada Geras Laikas Pradėti :)
  Visuomet Su Šviesa JAME... :)
  J.I. ir J.I.S. - Dievo Dvasia Ir JoJo Kryžius JoJo Žeme... :)


EN. Translation.
     My purpose is simple - to create God's Society and Community, which promotes and nurtures: Trust and Individuality, Preciousness, Divinity, Love, Truth, Hope, Meaning, Action, and Perfection In HIM.
     In the Order of God, the Truth, the Sustainability - Always ONLY In HIM.
      
  It's a good time to get started :)
  Always With Light In HIM ... :)
  J.I. and J.I.S. - God's Spirit And HIS Cross  on HIS Earth... :)
1 of 1
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 123 exclusive posts
4
Images
2
Links
58
Writings
59
Videos
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 123 exclusive posts
4
Images
2
Links
58
Writings
59
Videos

Recent posts by J.I.S. - The God Son

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits