Καθαρή Δύναμη is creating News, talk shows and lifestyle videos
0
patrons
$0
per month
Αγαπητοί συνδρομηταί,
Μην έχοντας πλέον διαφημιστική πηγή εσόδων για τη δραστηριότητά μας στο YouTube, αποφασίσαμε να τη διακόψουμε.
Είναι στο χέρι σας όμως να αλλάξουμε γνώμη.
Aν θέλετε λοιπόν να συνεχιστεί αδιάλειπτα η σφαιρική ενημέρωσή σας από εμάς, σας παρακαλούμε να μας το δείξετε εμπράκτως, κερνώντας μας απλώς έναν καφέ!

Σας ευχαριστούμε,
Το επιτελείο της Καθαρής Δύναμης
Αγαπητοί συνδρομηταί,
Μην έχοντας πλέον διαφημιστική πηγή εσόδων για τη δραστηριότητά μας στο YouTube, αποφασίσαμε να τη διακόψουμε.
Είναι στο χέρι σας όμως να αλλάξουμε γνώμη.
Aν θέλετε λοιπόν να συνεχιστεί αδιάλειπτα η σφαιρική ενημέρωσή σας από εμάς, σας παρακαλούμε να μας το δείξετε εμπράκτως, κερνώντας μας απλώς έναν καφέ!

Σας ευχαριστούμε,
Το επιτελείο της Καθαρής Δύναμης

Recent posts by Καθαρή Δύναμη