เขียนเปลี่ยนชีวิต กับครูโอเล่

is creating กิจกรรมการเรียนรู้ บทความ และโครงการเพื่อการกุศล

Select a membership level

ผู้เริ่มต้นใหม่

reward item
reward item
$1
per month
 • ลงรายชื่อผู้สนับสนุนในกิจกรรมการกุศล
 • แบบฝึกหัด เขียนเปลี่ยนชีวิต เดือนละ 7 หัวข้อ
 • บทความรายเดือน พร้อมเนื้อหาพิเศษ

ลูกศิษย์ขอติดตาม

reward item
reward item
$3
per month
 • ลงรายชื่อผู้สนับสนุนในกิจกรรมการกุศล
 • แบบฝึกหัด เขียนเปลี่ยนชีวิต เดือนละ 12 หัวข้อ
 • บทความรายเดือน พร้อมเนื้อหาพิเศษ
 • กิจกรรมพัฒนาใจ รายเดือน
 • ร่วมนำเสนอหัวข้อให้ครูสอน-บรรยาย

5

patrons

$9

per month

About เขียนเปลี่ยนชีวิต กับครูโอเล่


*** ช่องทาง Patreon นี้จะปิดตัวลงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ***


ในนามครูโอเล่ และ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ตั้งแต่ปี พศ. 2555 หลักสูตรชุด "เขียนเปลี่ยนชีวิต"  ได้ถือกำเนิดและมีการปรับปรุงพัฒนามาโดยตลอด จนมาถึงตอนนี้ก็มีผู้เรียนมากกว่า 47 รุ่นแล้ว นอกจากนี้โครงการของเรายังจัดการอบรมในหลักสูตรและกิจกรรมการกุศลต่างๆ เช่น ห้องเรียน วิถีครู , ห้องเรียน พลังแห่งจิต , โครงการปัญญ์ สเปซ ตามข้อมูลในเว็บไซต์ของโครงการ www.dhammaliterary.org/

การดำเนินงานของโครงการเกิดจากทุนทรัพย์ส่วนที่ได้จากการทำงานสอน กัลยาณมิตร และลูกศิษย์ที่สนับสนุน ไม่รับทุนสนับสนุนจากโครงการหรือองค์กรใด (ซึ่งเราเคยผ่านการเป็นโครงการที่ขึ้นอยู่กับสปอนต์เซอร์มาแล้วในช่วงเริ่มต้น และเห็นว่านั่นมิใช่หนทางที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงอย่างแท้จริง)

ความท้าทายในแต่ละเดือน เป็นการชำระค่าเช่าสำนักงานของสถาบัน และค่าเช่าเว็บไซต์ระบบคอร์สออนไลน์ฟรี PunnSpace รวมเป็นค่าใช้จ่ายหลักหมื่นต่อเดือน ซึ่งรายได้จากการอบรมที่พยายามเก็บให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นั้น ช่างเป็นความท้าทายอย่างมากที่จะทำให้เพียงพอ

เป้าหมายของการเลือกเปิดรับ Patron คือการสานต่อเจตนารมณ์ให้โครงการดำรงอยู่ด้วยแรงสนับสนุนเล็กๆ น้อยๆ จากคนตัวเล็ก ตามกำลังทรัพย์ที่มีที่ไม่เบียดเบียนกัน ดำรงอยู่อย่างคนตัวเล็ก ไม่หวังให้โด่งดังหรือยิ่งใหญ่

และช่วยเติมเต็มเป้าหมายหนึ่งที่เคยมีในใจมานาน คือการจัดคอร์สในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต โดยมีค่าใช้จ่ายเข้าเรียนไม่ถึงหลักร้อย หรือทำให้เท่าค่าอาหารหนึ่งมื้อ แล้วเปลี่ยนแนวทางของลูกศิษย์จากการเข้าเรียนเป็นช่วงๆ ให้หลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของแต่ละเดือน ไม่แยกชีวิตและการอบรมออกจากกัน

สิ่งสำคัญที่เราจะได้รับเมื่อร่วมเป็นสมาชิก Patrons คือการเป็นผู้สนับสนุนและร่วมจัดโครงการการกุศลของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ และได้เรียนรู้จากกันผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้านล่างนี้


กิจกรรมการกุศลที่สมาชิกจะได้สนับสนุน ในปี 2564

 • การประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11
 • โครงการอบรม "ห้องเรียน เขียนภาวนา"
 • โครงการสื่อออนไลน์ฟรี PunnSpace.com ปีที่ 3
 • ค่ายเพื่อเสริมสร้างการรู้จักตัวเองของเยาวชน ครั้งที่ 6
 • การเผยแพร่บทความธรรมะและจิตวิทยารายเดือน

สามารถอ่านรายละเอียดและการทำกิจกรรมที่ผ่านมาที่เว็บไซต์ : 
https://youngawakening.org/write4life/โครงการเพื่อการกุศล


กิจกรรมการเรียนรู้รายเดือนที่จะได้รับใน Patreon

@ แบบฝึกหัดและเนื้อหาหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต"

โดยคัดเลือกจากการอบรม เขียนค้นตน , เขียนเยียวยา , เขียนข้ามขอบ , เขียนภาวนา และ เด็กน้อยภายในที่เปิดสอนมามากกว่า 47 รุ่นแล้ว พร้อมทั้งใบความรู้และวิดีโอเนื้อหาเต็มในหลักสูตรนั้น หมุนเวียนกันไปในแต่ละเดือน เดือนละหลักสูตร

@ บทความคอลัมน์ "ไกด์โลกจิต" และ "บทภาวนา อนัตตา" ที่ได้อ่านก่อนเผยแพร่ พร้อมเนื้อหาพิเศษ
@ เทปเสียงการสั่งจิตบำบัด / พัฒนาตนเอง
@ พร้อมเนื้อหาอื่นๆ ตามที่สมาชิกร้องขอ

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่โพสต์ : https://www.patreon.com/posts/taaraangenuue-49970843
เรียนในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต แล้วได้อะไร อ่านในโพสต์ : https://www.patreon.com/posts/maaruucchak-b-50180082


ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าเข้าเรียนรายคอร์ส

คอร์สในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต จะเก็บค่าเข้าเรียนอยู่ที่ 1,500-1,900 บาทสำหรับการอบรมแบบออนไลน์ โดยจำกัดเวลาอยู่ที่หนึ่งเดือน หากเป็นสมาชิก Patron มีค่าเข้าเรียนเริ่มต้นเพียงประมาณ 32 บาทสำหรับสมาชิก "ผู้เริ่มต้นใหม่" หรือประมาณ 94 บาท สำหรับสมาชิก "ลูกศิษย์ขอติดตาม" แตกต่างกันเพียงจำนวนแบบฝึกหัด และไม่มีครูคอยตอบให้รายบุคคล แต่ยังได้รับประโยชน์ในการพัฒนาตนเองหรือดูแลจิตใจและยังสามารถสอบถามหรือให้ครูช่วยเหลือบางจุดได้ มีช่องทางให้แบ่งปันการทำกิจกรรมในส่วน Community อีกทั้งเนื้อหาบรรยายของแต่ละหลักสูตรยังได้เต็มที่

รวมๆ แต่ละเดือนจะมีกิจกรรมการเรียนรู้และบทความทั้งหมดที่ลงใน Patreon เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 14 ชิ้น คิดเป็นกิจกรรมละ 6 บาทเท่านั้น สำหรับสมาชิก "ลูกศิษย์ขอติดตาม" หากเป็นสมาชิก "ผู้เริ่มต้นใหม่" ก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ 2 บาทต่อกิจกรรมเท่านั้น !

หากต้องการสนับสนุนโครงการและร่วมเรียนรู้กันรายเดือน ขอเชิญกดสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่ม Join ตรงระดับสมาชิก ผู้เริ่มต้นใหม่ หรือ ลูกศิษย์ขอติดตาม เลือกรูปแบบสมาชิกตามที่สะดวกโดยไม่เบียดเบียนตนเองครับ

ทั้งนี้การหักค่าสมาชิกจะเป็นการหักทันทีเมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้ว และจะหักอีกครั้งวันที่ 1 ของทุกๆ เดือนตามระบบของเว็บไซต์ (จึงไม่ควรสมัครวันที่ 31 - 1 เพื่อป้องกันการถูกตัดบัตรซ้ำซ้อน) โดยทางโครงการจะถูกหักจำนวนหนึ่งจากรายรับเป็นค่าบริการ สามารถยกเลิกการสมัครหรือเปลี่ยนระดับสมาชิกได้ทุกเมื่อ


ขอบคุณที่ร่วมกันอ่านเขียนเปลี่ยนชีวิตของกันและกัน
เพื่อความงอกงามแห่งสังคมนี้ที่เริ่มต้นจากใจเราของแต่ละคน

อนุรักษ์ ครูโอเล่
ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 34 exclusive posts
24
Images
5
Writings
5
Videos
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 34 exclusive posts
24
Images
5
Writings
5
Videos

Recent posts by เขียนเปลี่ยนชีวิต กับครูโอเล่

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits