Кожа - чувствам се добре is creating Mental health platform
FILTER
Tiers
За спокойна нервна почва
$5 or more per month

 Имената на патроните ще бъдат публикувани в секция „Приятели“ на сайта на „Кожа“ със специални благодарности в социаните ни канали. 


The names of the patrons will be published on the Friends page of Кожа's website and will receive special thanks on our social media channels. 

За балансирани емоции
$10 or more per month

Освен специални благодарности на сайта и в социалните мрежи, този пакет ви дава възможност да виждате новите материали на сайта ден преди всички останали със специално предоставена парола.  


Apart from the special thanks on the website and social media, this package will get you a pass for access to the newly published content one day before everybody else. 

За дълбоко дишане
$25 or more per month

Специални благодарности и предварителен достъп до материалите на сайта в този пакет са допълени от възможността да зададеш въпрос на някой от участниците в "Кожа" или на някой от терапевтите на сайта. Също така ще получите и  отговор. 


In addition to the special thank you, access to the content a day before everyone else, this pack gives you the opportunity to ask any of Кожа's interviewees or mental health professionals a question. You will also receive their answer ;) 

Tiers
За спокойна нервна почва
$5 or more per month

 Имената на патроните ще бъдат публикувани в секция „Приятели“ на сайта на „Кожа“ със специални благодарности в социаните ни канали. 


The names of the patrons will be published on the Friends page of Кожа's website and will receive special thanks on our social media channels. 

За балансирани емоции
$10 or more per month

Освен специални благодарности на сайта и в социалните мрежи, този пакет ви дава възможност да виждате новите материали на сайта ден преди всички останали със специално предоставена парола.  


Apart from the special thanks on the website and social media, this package will get you a pass for access to the newly published content one day before everybody else. 

За дълбоко дишане
$25 or more per month

Специални благодарности и предварителен достъп до материалите на сайта в този пакет са допълени от възможността да зададеш въпрос на някой от участниците в "Кожа" или на някой от терапевтите на сайта. Също така ще получите и  отговор. 


In addition to the special thank you, access to the content a day before everyone else, this pack gives you the opportunity to ask any of Кожа's interviewees or mental health professionals a question. You will also receive their answer ;)