Konrad Koko Okonski

is creating Stick In the mud and other webcomics

Select a membership level

$1
per month
You become a SUPPORTER
You help me pay my bills and draw more comics! Thank you! You will be informed about everything I do (livestreams, comic updates) ahead of time.
--------------
Stajesz się WSPORNIKIEM
Pomagasz mi zapłacić rachunki i rysować więcej komiksów! Dziękuję! Będziesz otrzymywać info o wszystkim co robię wcześniej niż reszta świata (streamy na żywo, aktualki komiksów).
$3
per month
You gain FORESIGHT (includes previous rewards)
You will be always one comic ahead of everyone- get wednesday's comic on monday, friday's comic on wednesday etc. 
----------------
Zyskujesz PRZEDWZROK (obejmuje też poprzednie nagrody)
Będziesz zawsze jeden komiks do przodu- otrzymasz środowy komiks w poniedziałek, piątkowy w środę i tak dalej.
$8
per month
You can download EBOOKS (includes previous rewards)
You will get access to my comics in ebooks. I will be adding PDF's of my older work regularly (including Sawdust and A Quartz Bead), plus I will post PDF's of Stick In The Mud whenever I make it into a book.
---------------------------
Możesz pobrać EKSIĄŻKI (obejmuje też poprzednie nagrody)
Dostaniesz moje komiksy w ebookach. Będę regularnie dodawał PDFy z moimi starszymi historiami (w tym Wióry i Kwarcowy Paciorek), plus będę dodawał PDFy Kija W Dupie zawsze, kiedy będę kompletował wersję drukowaną.

67

patrons

$201

per month
Goals
$200.63 of $500 per month
Every month I will let you guys suggest and vote on a theme for a full-colour desktop wallpaper illustration (related to the comic).
------------------------
Co miesiąc będziecie mogli zaproponować  i wybrać temat do tapety komputerowej w pełnym kolorze (związanej z komiksem).
2 of 3
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 620 exclusive posts
1,847
Images
5
Writings
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 620 exclusive posts
1,847
Images
5
Writings

Recent posts by Konrad Koko Okonski

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits