Konrad Koko Okoński

Konrad Koko Okoński

creating comics and webcomics

Select a membership level

Supporter / Wspornik

$1
/ month
You become a SUPPORTER
You help me pay my bills and draw more comics! Thank you!
I will keep you informed about everything I do or plan to do, including livestreams, comic updates or publications.
--------------
Stajesz się WSPORNIKIEM
Pomagasz mi zapłacić rachunki i rysować więcej komiksów! Dziękuję! Będziesz otrzymywać info o wszystkim co robię, jak np. streamy na żywo, aktualki komiksów czy papierowe publikacje.
YOU MIGHT LIKE

Behind the scenes / Za kulisami

$5
/ month
You get backstage updates about the new comics in production! Currently it's a graphic novel/webcomic temporarily named NECROS, planned for release at the end of 2021. 
This might include spoilers, of course.
--
Otrzymasz dostęp do moich postów dokumentujących pracę nad nowymi komiksami które powstają teraz i w przyszłości! Obecnie jest to komiks/webkomiks tymczasowo nazwany NEKROS. Jego publikację planuję zacząć pod koniec roku 2021.
Posty mogą rzecz jasna zawierać spoilery.


PDF Tier

$8
/ month
You can download EBOOKS (includes previous rewards)
You will get access to my comics in ebook form, including the Stick in the Mud comics and future stuff.
---------------------------
Możesz pobrać EKSIĄŻKI (obejmuje też poprzednie nagrody)
Dostaniesz moje komiksy w ebookach, włączając Kij w Dupie i przyszłe komiksy.

Just here to give / Istnieję, by dawać

$20
/ month
This tier exists for those who would simply like to give more. The benefits are the same as the previous tier.
--
Ten poziom wsparcia istnieje dla tych, którzy po prostu chcieliby wesprzeć większą kwotą. Benefity te same, co poziom wyżej.

Supporter / Wspornik

$1
/ month
You become a SUPPORTER
You help me pay my bills and draw more comics! Thank you!
I will keep you informed about everything I do or plan to do, including livestreams, comic updates or publications.
--------------
Stajesz się WSPORNIKIEM
Pomagasz mi zapłacić rachunki i rysować więcej komiksów! Dziękuję! Będziesz otrzymywać info o wszystkim co robię, jak np. streamy na żywo, aktualki komiksów czy papierowe publikacje.
YOU MIGHT LIKE

Behind the scenes / Za kulisami

$5
/ month
You get backstage updates about the new comics in production! Currently it's a graphic novel/webcomic temporarily named NECROS, planned for release at the end of 2021. 
This might include spoilers, of course.
--
Otrzymasz dostęp do moich postów dokumentujących pracę nad nowymi komiksami które powstają teraz i w przyszłości! Obecnie jest to komiks/webkomiks tymczasowo nazwany NEKROS. Jego publikację planuję zacząć pod koniec roku 2021.
Posty mogą rzecz jasna zawierać spoilery.


PDF Tier

$8
/ month
You can download EBOOKS (includes previous rewards)
You will get access to my comics in ebook form, including the Stick in the Mud comics and future stuff.
---------------------------
Możesz pobrać EKSIĄŻKI (obejmuje też poprzednie nagrody)
Dostaniesz moje komiksy w ebookach, włączając Kij w Dupie i przyszłe komiksy.

34

patrons

$104

per month

About Konrad Koko Okoński

Goals
$100 - reached! per month
A drawing stream on youtube at least once a month!
---------------
Rysunkowy stream na youtube conajmniej raz w miesiącu!
1 of 1
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 702 exclusive posts
2,098
Images
1
Livestream
12
Writings
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 702 exclusive posts
2,098
Images
1
Livestream
12
Writings

Recent posts by Konrad Koko Okoński