Konrad Koko Okonski

is creating Stick In the mud and other webcomics

67

patrons

$201

per month
Tiers
Pledge $1 per month
You become a SUPPORTER
You help me pay my bills and draw more comics! Thank you! You will be informed about everything I do (livestreams, comic updates) ahead of time.
--------------
Stajesz się WSPORNIKIEM
Pomagasz mi zapłacić rachunki i rysować więcej komiksów! Dziękuję! Będziesz otrzymywać info o wszystkim co robię wcześniej niż reszta świata (streamy na żywo, aktualki komiksów).
Pledge $3 per month
You gain FORESIGHT (includes previous rewards)
You will be always one comic ahead of everyone- get wednesday's comic on monday, friday's comic on wednesday etc. 
----------------
Zyskujesz PRZEDWZROK (obejmuje też poprzednie nagrody)
Będziesz zawsze jeden komiks do przodu- otrzymasz środowy komiks w poniedziałek, piątkowy w środę i tak dalej.
Pledge $8 per month
You can download EBOOKS (includes previous rewards)
You will get access to my comics in ebooks. I will be adding PDF's of my older work regularly (including Sawdust and A Quartz Bead), plus I will post PDF's of Stick In The Mud whenever I make it into a book.
---------------------------
Możesz pobrać EKSIĄŻKI (obejmuje też poprzednie nagrody)
Dostaniesz moje komiksy w ebookach. Będę regularnie dodawał PDFy z moimi starszymi historiami (w tym Wióry i Kwarcowy Paciorek), plus będę dodawał PDFy Kija W Dupie zawsze, kiedy będę kompletował wersję drukowaną.
Pledge $20 per month
(sold out!)
GET IN THE COMIC (includes previous blah blah)
Put yourself in the comic! I will shrink you down and transport you to the land of pure imagination. You can send me your picture or describe a character of your invention and it is guaranteed to appear in the comic at least once a month. It might be in the background in the bar or have a piece of dialogue.

---------------
WEJDŹ DO KOMIKSU (zawiera poprzednie nagrody)
Znajdziesz się w komiksie! Zostaniesz zmniejszony i przeniesiony do szalonego świata fantazji. Możesz wysłać mi zdjęcie albo opisać postać którą wymyślisz. Pojawi się ona w komiksie przynajmniej raz w miesiącu. Może znaleźć się w tle baru albo mieć jakąś część dialogową.

Posts

Tiers
Pledge $1 per month
You become a SUPPORTER
You help me pay my bills and draw more comics! Thank you! You will be informed about everything I do (livestreams, comic updates) ahead of time.
--------------
Stajesz się WSPORNIKIEM
Pomagasz mi zapłacić rachunki i rysować więcej komiksów! Dziękuję! Będziesz otrzymywać info o wszystkim co robię wcześniej niż reszta świata (streamy na żywo, aktualki komiksów).
Pledge $3 per month
You gain FORESIGHT (includes previous rewards)
You will be always one comic ahead of everyone- get wednesday's comic on monday, friday's comic on wednesday etc. 
----------------
Zyskujesz PRZEDWZROK (obejmuje też poprzednie nagrody)
Będziesz zawsze jeden komiks do przodu- otrzymasz środowy komiks w poniedziałek, piątkowy w środę i tak dalej.
Pledge $8 per month
You can download EBOOKS (includes previous rewards)
You will get access to my comics in ebooks. I will be adding PDF's of my older work regularly (including Sawdust and A Quartz Bead), plus I will post PDF's of Stick In The Mud whenever I make it into a book.
---------------------------
Możesz pobrać EKSIĄŻKI (obejmuje też poprzednie nagrody)
Dostaniesz moje komiksy w ebookach. Będę regularnie dodawał PDFy z moimi starszymi historiami (w tym Wióry i Kwarcowy Paciorek), plus będę dodawał PDFy Kija W Dupie zawsze, kiedy będę kompletował wersję drukowaną.
Pledge $20 per month
(sold out!)
GET IN THE COMIC (includes previous blah blah)
Put yourself in the comic! I will shrink you down and transport you to the land of pure imagination. You can send me your picture or describe a character of your invention and it is guaranteed to appear in the comic at least once a month. It might be in the background in the bar or have a piece of dialogue.

---------------
WEJDŹ DO KOMIKSU (zawiera poprzednie nagrody)
Znajdziesz się w komiksie! Zostaniesz zmniejszony i przeniesiony do szalonego świata fantazji. Możesz wysłać mi zdjęcie albo opisać postać którą wymyślisz. Pojawi się ona w komiksie przynajmniej raz w miesiącu. Może znaleźć się w tle baru albo mieć jakąś część dialogową.