Kydnasty

is creating videos
Support tôi nếu bạn cảm thấy mình muốn, không áp lực gì cả, và với những bạn donate thì sẽ có role riêng cho server discord và có thêm bonus content từ anh em podcast 
Tiers
Anh em
$2 or more per month

bạn sẽ có role trong discord và có quyền access cao hơn, được bảo kê toàn phần. Cảm ơn nếu bạn ủng hộ <3 

Includes Discord rewards
Epic Anh em
$5 or more per month

bạn sẽ có tất cả những thứ ở tier 1, thêm early access và bonus content.  

Cảm ơn nếu bạn ủng hộ <3 

 

Includes Discord rewards
Anh em huyền thoại
$10 or more per month

Tất cả những thứ trên và chúng tôi sẽ cảm ơn công khai trên podcast của tôi, và sẽ được chúng tôi  shout out những sản phẩm bạn làm hoặc đơn giản nhờ chúng tôi gửi thông điệp nào đó tới ai đó cũng được .  

Cảm ơn bạn <3

Includes Discord rewards
Huyền thoại
$25 or more per month

Bạn sẽ có mọi thứ ở những tier trên và nếu bạn đã donate ủng hộ mình nhiều thế này thì mình có thể không có gì để tặng bạn nữa ngoài lòng biết ơn sâu sắc, cảm ơn bạn rất nhiều <3 

Includes Discord rewards
Support tôi nếu bạn cảm thấy mình muốn, không áp lực gì cả, và với những bạn donate thì sẽ có role riêng cho server discord và có thêm bonus content từ anh em podcast 

Recent posts by Kydnasty

Tiers
Anh em
$2 or more per month

bạn sẽ có role trong discord và có quyền access cao hơn, được bảo kê toàn phần. Cảm ơn nếu bạn ủng hộ <3 

Includes Discord rewards
Epic Anh em
$5 or more per month

bạn sẽ có tất cả những thứ ở tier 1, thêm early access và bonus content.  

Cảm ơn nếu bạn ủng hộ <3 

 

Includes Discord rewards
Anh em huyền thoại
$10 or more per month

Tất cả những thứ trên và chúng tôi sẽ cảm ơn công khai trên podcast của tôi, và sẽ được chúng tôi  shout out những sản phẩm bạn làm hoặc đơn giản nhờ chúng tôi gửi thông điệp nào đó tới ai đó cũng được .  

Cảm ơn bạn <3

Includes Discord rewards
Huyền thoại
$25 or more per month

Bạn sẽ có mọi thứ ở những tier trên và nếu bạn đã donate ủng hộ mình nhiều thế này thì mình có thể không có gì để tặng bạn nữa ngoài lòng biết ơn sâu sắc, cảm ơn bạn rất nhiều <3 

Includes Discord rewards