laconian is creating образователни публикации
0

patrons

$0
per month
ABRITVS.com (абритус точка ком) е образователна уеб страница, която има за цел да ДЕМОКРАТИЗИРА ПОЗНАНИЕТО. Това означава, то да бъде безплатно и достъпно за всеки на територията на Република България.След неуморна и безвъзмездна работа, създателите на проекта достигнаха точката, при която трябва да се инвестират средства всеки месец. Целта е да се предложат все повече и все по-качествени публикации на стотиците хиляди читатели.

За съжаление процесът е ресурсоемък и изисква значителни инвестиции, с които ABRITVS.com  не разполага. Финансовата подкрепа на всеки покровител на познанието и науката ще бъде безценна помощ за нас. И в крайна сметка, от това печелим всички - като индивиди и като общество!
Tiers
Благодарност към дарителите
$50 or more per month 0 patrons
Името на дарителя ще присъства в почетната страница на сайта

Includes
 • Безплатна покана при публични мероприятия и социални събирания
 • Дарителят може да поръчва веднъж месечно публикация по желание
 • Допълнителни привилегии
Признание за подкрепата
$100 or more per month 0 patrons
Името на дарителя ще присъства в почетната страница на сайта 

Includes
 • Безплатна покана при публични мероприятия и социални събирания
 • Дарителят може да поръчва веднъж месечно публикация по желание
 • Допълнителни привилегии
 • Достъп до специалните публикации:С благодарност към дарителите
Безценна помощ
$200 or more per month 0 patrons
 Името на дарителя ще присъства в почетната страница на сайта 

Includes
 • Дарителят може да поръчва веднъж месечно публикация по желание
 • Допълнителни привилегии
 • Достъп до специалните публикации:С благодарност към дарителите
 • Точна информация, за какво ще бъдат похарчени средствата
Goals
0 of 10000 patrons
Нашата цел е да създадем най-добрия и безплатен за ползване образователен уеб сайт в България. За да се сбъдне това ни е нужна подкрепата на много честни и родолюбиви българи. 
1 of 1
ABRITVS.com (абритус точка ком) е образователна уеб страница, която има за цел да ДЕМОКРАТИЗИРА ПОЗНАНИЕТО. Това означава, то да бъде безплатно и достъпно за всеки на територията на Република България.След неуморна и безвъзмездна работа, създателите на проекта достигнаха точката, при която трябва да се инвестират средства всеки месец. Целта е да се предложат все повече и все по-качествени публикации на стотиците хиляди читатели.

За съжаление процесът е ресурсоемък и изисква значителни инвестиции, с които ABRITVS.com  не разполага. Финансовата подкрепа на всеки покровител на познанието и науката ще бъде безценна помощ за нас. И в крайна сметка, от това печелим всички - като индивиди и като общество!

Recent posts by laconian

Tiers
Благодарност към дарителите
$50 or more per month 0 patrons
Името на дарителя ще присъства в почетната страница на сайта

Includes
 • Безплатна покана при публични мероприятия и социални събирания
 • Дарителят може да поръчва веднъж месечно публикация по желание
 • Допълнителни привилегии
Признание за подкрепата
$100 or more per month 0 patrons
Името на дарителя ще присъства в почетната страница на сайта 

Includes
 • Безплатна покана при публични мероприятия и социални събирания
 • Дарителят може да поръчва веднъж месечно публикация по желание
 • Допълнителни привилегии
 • Достъп до специалните публикации:С благодарност към дарителите
Безценна помощ
$200 or more per month 0 patrons
 Името на дарителя ще присъства в почетната страница на сайта 

Includes
 • Дарителят може да поръчва веднъж месечно публикация по желание
 • Допълнителни привилегии
 • Достъп до специалните публикации:С благодарност към дарителите
 • Точна информация, за какво ще бъдат похарчени средствата